Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 juni 2020Representationen i Finland

Kommissionen rekommenderar utfasning av reserestriktionerna

EU-kommissionen har i dag meddelat att den rekommenderar att kontrollerna vid de inre gränserna mellan Schengenmedlemsländerna och de länder som deltar i Schengenregelverket ska fasas ut senast den 15 juni 2020. Dessutom rekommenderar kommissionen...

Kommissionen föreslår dock inte att reserestriktionerna avskaffas generellt eftersom hälsotillståndet fortfarande är ganska kritiskt i vissa länder.

Kommissionen anser däremot att restriktionerna bör avskaffas för vissa länder som EU-länderna kommer överens om tillsammans på grundval av vissa principer och objektiva kriterier. Dessa är bland annat hälsotillståndet i landet, möjligheten att genomföra ågärder för att hindra att viruset sprider sig samt ömsesidighet.

När det gäller de länder som ännu omfattas av restriktioner föreslår kommissionen att de tillåtna resenärskategorierna ska utvidgas så att de också omfattar exempelvis studerande som studerar utomlands.

EU-länderna bör komma överens om en gemensam förteckning som omfattar de länder utanför EU för vilka reserestriktionerna kan avskaffas från och med den 1 juli. Förteckningen bör också ses över regelbundet.

Restriktionerna bör fortsättningsvis tlilämpas på de länder där situationen är värre än i EU. EU-kommissionen föreslås en detaljerad kontrollförteckning som ska hjälpa medlemsländerna att göra en gemensam bedömning.

EU-kommissionen föreslår på grundval av den föreslagna kontrollförteckningen att reserestriktionerna avskaffas när det gäller Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien från och med den 1 juli, eftersom det epidemiologiska läget i dessa länder är likadant som i EU eller bättre.

När det gäller de gällande reserestriktionerna bör medlemsländerna se till att personer som reser på grund av studier och högutbildade personer som kommer från länder utanför EU ska beviljas ett undantag. I detta sammanhang ska man beakta arbetets nödvändighet ur ekonomisk synvinkel och huruvida arbetet kan skjutas upp eller utföras utomlands.

EU-medborgare, medborgare i länder som deltar i Schengenregelverket och medborgare från länder utanför EU som lagligt studerar i EU samt familjemedlemmar till dessa bör också befrias från reserestriktionerna på samma sätt som hittills.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1035

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
11 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland