Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote26. tammikuuta 2024Suomen-edustusto

Komissio suhtautuu alustavasti myönteisesti Suomen pyyntöön maksaa 202 miljoonaa euroa elpymis- ja palautumistukivälineestä

RFF

Komissio on hyväksynyt alustavan myönteisen arvion Suomen ensimmäisestä maksupyynnöstä, joka koskee 202 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä. Tämä väline on NextGenerationEU-välineen keskeinen osa.  

Suomi toimitti 10.11.2023 komissiolle maksupyynnön, joka perustui 20 välitavoitteen saavuttamiseen. Kyseiset välitavoitteet on vahvistettu neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä ensimmäistä maksuerää varten.  

Välitavoitteet kattavat useita merkittäviin muutoksiin johtavia uudistuksia, kuten verouudistuksia, joilla edistetään teollisuuden sähköistämistä ja kannustetaan investoimaan vähähiilisiin teknologioihin, ja verokannustimia kestävän liikenteen ja sähköajoneuvojen käytön edistämiseksi. Lisäksi parannetaan työllistymismahdollisuuksia sovittamalla yhteen jatkuvan oppimisen mahdollisuudet työmarkkinoiden tarpeiden kanssa sekä annetaan sosiaali-, terveydenhuolto- ja pelastuspalvelujen uudistusta käsittelevää keskeistä lainsäädäntöä. 

Välitavoitteisiin kuuluvat myös keskeiset investoinnit, joilla tuetaan vihreää ja digitaalista siirtymää, kuten energiainfrastruktuurin muuntamista ja uusia energiateknologioita sekä vähäpäästöisen vedyn tuotantoa ja käyttöä. Muilla keskeisillä investoinneilla pyritään vähentämään rakennusten ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja tukemaan täsmämetsätaloutta, jolla edistetään ilmastokestäviä toimenpiteitä ja ympäristökestävyyttä. 

Suomen viranomaiset toimittivat maksupyyntönsä mukana yksityiskohtaista ja kattavaa näyttöä 20 välitavoitteen saavuttamisesta. Komissio arvioi nämä tiedot perusteellisesti ennen kuin se esitti alustavan myönteisen arvion maksupyynnöstä.  

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältää monenlaisia investointi- ja uudistustoimenpiteitä 14 temaattisessa osiossa. Suunnitelma rahoitetaan 1,95 miljardin euron avustuksilla. Suomi on tähän mennessä saanut jo 271 miljoonaa euroa ennakkomaksuina. 

Elpymis- ja palautumistukivälineen mukaiset maksut perustuvat tuloksellisuuteen ja riippuvat siitä, että jäsenvaltiot toteuttavat elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan esitetyt investoinnit ja uudistukset.  

Seuraavat vaiheet 

Komissio on siis tehnyt alustavan myönteisen arvion siitä, miten Suomi on saavuttanut maksatuksen edellyttämät välitavoitteet ja tavoitteet. Se on nyt lähettänyt arvionsa talous- ja rahoituskomitealle ja pyytänyt siltä lausuntoa. Talous- ja rahoituskomitean lausunto on tarkoitus antaa enintään neljän viikon kuluessa, ja se olisi otettava huomioon komission arvioinnissa. Kun talous- ja rahoituskomitea on antanut lausuntonsa, komissio tekee lopullisen päätöksen rahoitustuen maksamisesta tarkastelumenettelyä noudattaen komitologiakomitean välityksellä. Kun komissio on tehnyt kyseisen päätöksen, maksu voidaan suorittaa Suomelle. 

Komissio arvioi Suomen uusia maksupyyntöjä neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitettyjen välitavoitteiden saavuttamisen perusteella ottaen huomioon edistymisen investointien ja uudistusten toteuttamisessa.  

Jäsenvaltioille maksetut määrät julkaistaan elpymisen ja palautumisen tulostaulussa, josta käy ilmi edistyminen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanossa. 

Komission jäsenet kommentoivat asiaa seuraavasti: 

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen:  

”Olen iloinen voidessani kertoa Suomen kannalta erinomaisista uutisista. Kun EU-maat ovat antaneet suostumuksensa, Suomi saa ensimmäisen 202 miljoonan euron avustuksen elpymis- ja palautumistukivälineestä. Suomi on käynnistänyt merkittäviä uudistuksia ja investointeja, kuten verokannustimia puhtaan liikkumisen edistämiseksi, uudistuksia työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja investointeja vähähiilisiin teknologioihin. Hyvä, Suomi. Kuljemme yhdessä eteenpäin.”

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_402

 

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
26. tammikuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto