Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote14. helmikuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio seuraa EU:n kilpailukyvyn vahvuuksia ja haasteita

Single Market

Komissio julkaisee tänään uuden vuotuisen sisämarkkina- ja kilpailukykyraportin.

Tämänpäiväisessä raportissa tuodaan esiin Euroopan sisämarkkinoiden kilpailuvahvuudet ja haasteet ja seurataan vuotuista kehitystä EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä koskevassa tiedonannossa esitettyjen yhdeksän kilpailukykyä tukevan osa-alueen pohjalta. Nämä osa-alueet ovat seuraavat: toimivat sisämarkkinat, yksityisen pääoman saatavuus, julkiset investoinnit ja infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi, energia, kiertotalous, digitalisaatio, koulutus ja osaaminen sekä kauppa ja avoin strateginen riippumattomuus.

Raportissa muistutetaan, että sisämarkkinat ovat yksi maailman suurimmista yhdentyneistä markkina-alueista ja että sisämarkkinat vauhdittavat EU:n taloutta. Vauhdittajina toimivat laaja kysyntä markkinoilla, monipuoliset toimituslähteet, mahdollisuudet innovointiin ja tuotannon laajentamiseen, vahvat sosiaaliset oikeudet ja oikeudenmukaiset työolot. Samalla sisämarkkinat toimivat geopoliittisena vipuvoimana. Raportissa tuodaan esiin tarve tehostaa sovittujen sääntöjen noudattamisen valvontaa ja yksinkertaistaa niiden täytäntöönpanoa.

Investointien osalta raportissa todetaan, että julkiset investoinnit ovat elpyneet finanssikriisin jälkeiseltä matalalta tasolta, osittain elpymis- ja palautumistukivälineen ansiosta, kun taas yksityisten investointien määrä on pysynyt suurena. Raportissa suositellaan pääomamarkkinaunionin vahvistamista edelleen vuodesta 2020 alkaen hyväksyttyjen aloitteiden pohjalta. Lisäksi siinä tuodaan esiin julkisten hankintojen käyttö välineenä, jolla tuetaan vihreää ja digitaalista siirtymäämme strategisella tavalla.

Raportin mukaan korkeat energiahinnat ovat edelleen haaste, mutta viime vuosina on edistytty merkittävästi toimissa EU:n energiapolitiikan välineistön päivittämiseksi ja EU:n puhtaan teknologian valmistuksen tukemiseksi.

Raportissa todetaan myös, että EU on merkittävä kauppamahti, jonka osuus maailmanlaajuisesta viennistä on 16 prosenttia. Raportin mukaan kauppa toimii edelleen kilpailukyvyn edistäjänä. Lisäksi raportissa painotetaan tarvetta puolustaa tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja suojella taloudellista turvallisuuttamme.

Komissio julkaisee tänään myös useita muita asiakirjoja, jotka täydentävät vuotuista sisämarkkina- ja kilpailukykyraporttia:

• kaksi komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joista toisessa esitetään muun muassa lisätietoa kilpailukykyä koskevista keskeisistä tulosindikaattoreista

• vuoden 2024 sisämarkkinoiden ja kilpailukyvyn tulostaulu

• sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon valvontaa käsittelevän työryhmän selvitys 2022–2023. Työryhmässä komissio ja EU-maat tekevät yhteistyötä poistaakseen sisämarkkinoiden perusteettomat esteet.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_821

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. helmikuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto