Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli17. helmikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio panostaa monenväliseen yhteistyöhön

Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat esittäneet uuden strategian, jolla vahvistetaan EU:n panostusta monenväliseen sääntöperustaiseen järjestelmään. Yhteisessä tiedonannossa esitetään EU:n odotukset monenväliseltä järjestelmältä ja sitä koskevat...

Voidakseen vastata menestyksekkäästi maailmanlaajuisiin kriiseihin, uhkiin ja haasteisiin kansainvälinen yhteisö tarvitsee tehokkaan monenvälisen järjestelmän, joka perustuu yleismaailmallisiin sääntöihin ja arvoihin.

Tämänpäiväisen tiedonannon mukaan EU:n olisi pyrittävä kaikin käytettävissään olevin keinoin edistämään maailman rauhaa ja turvallisuutta, puolustamaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta sekä löytämään monenvälisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin.

YK muodostaa edelleen monenvälisen järjestelmän ytimen. EU ja sen jäsenmaat ovat YK-järjestelmän ja monien muiden kansainvälisten foorumeiden suurimpia rahoittajia. Niiden osuus kaikesta YK:n rahastojen ja ohjelmien rahoituksesta on lähes neljännes, ja EU-maat maksavat lähes neljänneksen myös YK:n budjetista.

EU tekee erittäin tiivistä yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen, kuten OECD:n, WTO:n, Euroopan neuvoston, Etyjin ja Naton, kanssa ja niiden puitteissa.

Lisäksi EU pyrkii yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi ja yhteistyön tekemiseksi kansainvälisellä tasolla tiiviimpään yhteistyöhön muiden alueellisten ja monikansallisten ryhmittymien, kuten Afrikan unionin, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön, Kaakkois-Aasian maiden liiton tai Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön, kanssa.

EU on asettanut selkeästi strategisiksi painopisteiksi asiat, joita mikään maa ei voi hallita yksin: rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, kestävä kehitys, kansanterveys ja ilmasto.

EU aikoo myös johtaa uusien maailmanlaajuisten normien kehittämistä ja yhteistyöfoorumien perustamista sellaisilla aloilla kuin verotus, digitaaliala ja tekoäly.

Monenvälisen toimintaympäristön muuttaminen edellyttää uudenlaisia kumppanuuksia. EU aikoo rakentaa uusia liittoutumia kolmansien maiden kanssa ja tehostaa yhteistyötä monenvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Se pyrkii liittoutumaan erityisesti niiden kanssa, jotka jakavat sen demokraattiset arvot, mutta pyrkii löytämään yhteisiä lähtökohtia tapauskohtaisesti myös muiden kanssa.

Se auttaa kumppanimaita lisäämään vaikutusvaltaansa monenvälisessä järjestelmässä ja huolehtii kumppanien kanssa tehtyjen kahdenvälisten sitoumusten seurannasta monenvälisten tavoitteiden edistämiseksi.

Mukaan on tärkeää saada myös kansalaisyhteiskunta sekä yksityinen sektori, työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_622

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto