Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli15. heinäkuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio kehottaa Suomea noudattamaan työntekijöiden lähettämistä koskevia EU-sääntöjä

Komissio kehottaa 24:ää EU-maata, myös Suomea, noudattamaan työntekijöiden lähettämistä koskevaa EU:n täytäntöönpanodirektiiviä. Komissio päätti tänään aloittaa rikkomusmenettelyn ja lähettää maille viralliset ilmoitukset.

Komissio päätti aloittaa rikkomusmenettelyn ja lähettää viralliset ilmoitukset Suomelle sekä Alankomaille, Belgialle, Bulgarialle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Maltalle, Puolalle, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Slovakialle, Slovenialle, Tanskalle, Tšekille, Unkarille ja Virolle, koska maiden kansalliset säännökset eivät ole kaikilta osin työntekijöiden lähettämistä koskevan täytäntöönpanodirektiivin (2014/67/EU) mukaisia.

Täytäntöönpanodirektiivin tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen käytännön soveltamista puuttumalla ongelmiin, jotka liittyvät petosten ja sääntöjen kiertämisen torjuntaan, tietojen saantiin ja EU-maiden väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.

Täytäntöönpanodirektiivillä määritellään hallinnolliset vaatimukset ja valvontatoimenpiteet, joita EU-maat voivat asettaa sääntöjen noudattamisen seuraamiseksi. Lisäksi direktiivillä säädetään lähetettyjen työntekijöiden oikeuksista ja suojellaan heitä vastatoimilta (työnantajan epäsuotuisalta kohtelulta, jos he toteuttavat oikeudellisia tai hallinnollisia toimia työnantajaansa kohtaan tilanteessa, jossa heidän oikeuksiaan ei ole otettu huomioon). Direktiivillä myös varmistetaan, että lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia suojellaan alihankintatilanteissa, varmistetaan hallinnollisten seuraamusten ja sakkojen tosiasiallinen soveltaminen ja perintä kaikissa EU-maissa ja velvoitetaan EU-maat ottamaan käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

Komissio käy vuoropuhelua kaikkien maiden kanssa, jotka eivät ole saattaneet direktiivin joitakin tai kaikkia edellä mainittuja säännöksiä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio haluaa varmistaa, että käytössä olevat säännöt mahdollistavat työntekijöiden lähettämisen jatkumisen sisämarkkinoilla ilman tarpeettomia esteitä työnantajille ja siten, että varmistetaan lähetettyjen työntekijöiden oikeudet.

Kyseisillä EU-mailla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää antaa niille perustellut lausunnot.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_21_3440

Median yhteyshenkilöt

Arianna Podesta
p. +32 229 87024
Arianna [dot] PODESTAatec [dot] europa [dot] eu (Arianna[dot]PODESTA[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Flora Matthaes
p. +32 229 83951
Flora [dot] MATTHAESatec [dot] europa [dot] eu (Flora[dot]MATTHAES[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. heinäkuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto