Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli28. tammikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio on käynnistänyt keskustelun keinoista reagoida väestön ikääntymisen vaikutuksiin

Tulevina vuosikymmeninä ikäihmisten osuus EU:n koko väestöstä kasvaa. Yli 65-vuotiaita on koko väestöstä tällä hetkellä 20 prosenttia, ja arvioiden mukaan heidän osuutensa nousee 30 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä.

Euroopan komissio on julkaissut vihreän kirjan väestön ikääntymisestä eli asiakirjan, jolla käynnistetään laaja periaatekeskustelu yhteiskunnan ikääntymiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista Euroopassa. Vihreässä kirjassa selostetaan muun muassa, millä vauhdilla ja laajuudella väestönmuutos etenee yhteiskunnassamme ja mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, joihin meidän on vastattava voidaksemme reagoida muutokseen. Komissio käynnisti myös aihetta koskevan julkisen kuulemisen, jonka tuloksia hyödynnetään harkittaessa toimia, joilla autetaan jäsenvaltioita ja alueita ratkaisemaan väestön ikääntymiseen liittyviä ongelmia. Julkinen kuuleminen kestää 12 viikkoa.

Lue lisää: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_191

Tiedot

Julkaisupäivä
28. tammikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto