Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote28. marraskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio käynnistää maailmanlaajuisen allianssin muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi ja ehdottaa EU-lainsäädännön vahvistamista

Migrant smuggling

Komissio ehdottaa tänään uutta lainsäädäntöä muuttajien salakuljetuksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Komissio on myös kehottanut perustamaan maailmanlaajuisen allianssin muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi.

Tämänpäiväiset toimet ovat jatkoa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin unionin tilasta 2023 pitämälle puheelle, jossa von der Leyen kehotti vahvistamaan kaikkia EU:n käytettävissä olevia keinoja muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi. Näihin kuuluvat 20 vuotta vanhan lainsäädännön päivittäminen, EU:n virastojen – erityisesti Europolin – vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen kumppanimaiden kanssa ongelman ratkaisemiseksi maailmanlaajuisesti. Näillä aloitteilla luodaan uusi oikeudellisen, operatiivisen ja kansainvälisen yhteistyön kehys muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi tulevina vuosina.

Muuttajien salakuljetus on ihmisarvoa loukkaavaa rikollista toimintaa, jolla tavoitellaan taloudellista tai muuta aineellista hyötyä. Salakuljetusverkostot saavat rikollisesta toiminnastaan huomattavia voittoja. Voitot ovat maailmanlaajuisesti vuosittain 4,7–6 miljardia euroa.

Nykyaikainen ja vahva EU:n lainsäädäntökehys

Komissio ehdottaa lainsäädäntökehyksensä päivittämistä vahvistamalla vähimmäissäännöt, joilla voidaan ehkäistä ja torjua avustamista laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja EU:ssa oleskelussa.

Tavoitteena on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen syytteeseenpanoa, yhdenmukaistaa rangaistusseuraamuksia ottaen huomioon rikosten vakavuus, laajentaa toimivallan ulottuvuutta, vahvistaa EU-maiden resursseja ja valmiuksia sekä parantaa tiedonkeruuta ja raportointia.

Lisäksi komissio ehdottaa asetusta, jolla vahvistetaan Europolin roolia ja virastojen välistä yhteistyötä muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunnassa. Ehdotuksen pohjana on jo nyt menestyksekkäästi toimiva Europolin alainen muuttajien salakuljetusta tutkiva eurooppalainen keskus, jonka roolia lisätään.

Komissio ehdottaa myös Europolin taloudellisten ja henkilöresurssien lisäämistä.

Kehotus perustaa maailmanlaajuisen allianssin muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi

Salakuljettajien jatkuvasti muuttuva liiketoimintamalli ja kansainväliset rikollisverkostot olisi hajotettava lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten tietoon perustuvilla, päättäväisillä ja koordinoiduilla toimilla. Tänään käynnistetty maailmanlaajuista allianssia koskeva toimintakehotus on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan toimia yhdessä laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi, siihen reagoimiseksi ja vaihtoehtojen tarjoamiseksi sille, mukaan lukien laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_6081

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
28. marraskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto