Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli2 kesäkuu 2021Suomen-edustusto

Komissio haluaa vahvistaa Schengen-aluetta

Euroopan komissio ehdottaa tänään uutta strategiaa, jolla maailman laajimmasta vapaan matkustamisen alueesta eli Schengen-alueesta tehdään vahvempi ja kestävämpi.

Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on EU:ssa keskeisellä sijalla, ja se on avain myös koronakriisistä elpymiseen. Komission tänään esittämässä strategiassa otetaan huomioon Schengen-alueen viimeaikaiset haasteet ja esitetään yhteisiä toimia, jotka ovat tarpeen haasteisiin vastaamiseksi.

Strategialla pyritään varmistamaan EU:n ulkorajojen tehokas valvonta, vahvistamaan Schengen-aluetta sisäisesti, parantamaan kriisinhallintaa ja ottamaan Schengen-alueeseen mukaan uusia maita.

Edistääkseen keskinäistä luottamusta Schengen-sääntöjen täytäntöönpanoon ja varmistaakseen, että mahdolliset puutteet havaitaan ja korjataan nopeasti, komissio esittää tänään ehdotuksen Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin tarkistamisesta.

Muutoksiin kuuluu muun muassa arviointiprosessin nopeuttaminen, jotta puutteet voidaan havaita ja korjata ajoissa. Tarkoituksena on noudattaa nopeutettua menettelyä, kun on kyse sellaisista merkittävistä puutteista, jotka saattaisivat vaarantaa Schengen-alueen. Tarkistettuun mekanismiin sisältyy myös perusoikeuksien noudattamisen tehostettu seuranta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_2708

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
2 kesäkuu 2021
Laatija
Suomen-edustusto