Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote22. marraskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa uutta EU:n välinettä kaasun kohtuuttomien hintapiikkien rajoittamiseksi

Gas stove

Komissio on tänään ehdottanut markkinakorjausmekanismia, jolla suojeltaisiin EU:n yrityksiä ja kotitalouksia kaasun hintapiikeiltä. Tämä on osa komission toimia energiakriisin lieventämiseksi ja täydentää toimenpiteitä, joilla vähennetään kaasun kysyntää ja varmistetaan toimitusvarmuus monipuolistamalla energiantarjontaa. Uudella mekanismilla pyritään vakauttamaan Euroopan kaasumarkkinoita ja turvaamaan kaasun toimitusvarmuus.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energiatoimitusten käyttö aseena on nostanut maakaasun hinnat ennennäkemättömään nousuun kaikkialla EU:ssa. Hinnat saavuttivat ennätyksellisen korkean tason elokuun lopulla. Elokuun kahden viikon hintapiikki aiheutti suurta vahinkoa Euroopan taloudelle. Sen vaikutukset levisivät myös sähkön hintoihin ja kiihdyttivät yleistä inflaatiota. Vastaavien ilmiöiden estämiseksi tulevaisuudessa komissio ehdottaa tilapäistä ja kohdennettua välinettä, jolla voidaan automaattisesti puuttua kaasun hinnan jyrkkiin nousuihin kaasumarkkinoilla.

Kaasun hintakatto

Ehdotetussa välineessä asetetaan TTF-kuukausijohdannaisten hintakatoksi 275 euroa. TTF (Title Transfer Facility) on EU:ssa yleisimmin käytetty kaasun hinnan viitearvo.

Mekanismin soveltaminen käynnistyisi automaattisesti, kun molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • TTF:n front month -johdannaisten selvityshinta on yli 275 euroa kahden viikon ajan,
  • TTF-hinnat ovat 58 euroa korkeammat kuin nesteytetyn maakaasun viitehinta kymmenenä peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä kahden viikon aikana.

Kun nämä edellytykset täyttyvät, EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) julkaisee välittömästi markkinakorjausilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ilmoittaa siitä komissiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) ja Euroopan keskuspankille. Hintakorjausmekanismi tulee voimaan ilmoitusta seuraavana päivänä, ja sen myötä hintakaton ylittäviä TTF:n front month -johdannaisia koskevia toimeksiantoja ei hyväksytä.

Mekanismi voidaan ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Suojatoimet toimitusvarmuuden ja markkinoiden vakauden turvaamiseksi

Ehdotettu neuvoston asetus sisältää toimia energia- ja rahoitusmarkkinoiden suojaamiseksi häiriöiltä. Toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmien välttämiseksi hintakatto rajoitetaan yhteen johdannaistuotteeseen (TTF-kuukausituotteet). Näin markkinatoimijat voivat edelleen vastata kysyntään ja hankkia kaasua spot-markkinoilta ja pörssin ulkopuolella.

Jotta estetään kaasun kysynnän kasvu, jäsenmaiden on ehdotuksen mukaan ilmoitettava kahden viikon kuluessa markkinakorjausmekanismin soveltamisen alkamisesta toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet kaasun- ja sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

Komissio voi myös tarvittaessa ehdottaa mukautuksia koordinoiduista kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteistä annettuun neuvoston asetukseen. Lisäksi tilannetta seurataan jatkuvasti.

Ehdotuksessa esitetään, että mekanismin soveltaminen voidaan keskeyttää välittömästi milloin tahansa, kun on tarpeen reagoida hintakaton mahdollisiin tahattomiin kielteisiin seurauksiin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7065

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
22. marraskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto