Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. maaliskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa toimia lasten oikeuksien turvaamiseksi ja apua tarvitsevien lasten suojelemiseksi

Komissio on hyväksynyt tänään ensimmäisen kattavan lasten oikeuksia koskevan EU-strategian sekä ehdotuksen neuvoston suositukseksi eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönotosta. Molempien aloitteiden tavoitteena on antaa köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa...

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komissaarin Nicolas Schmitin mukaan jo ennen pandemiaa 22 % lapsista oli EU:ssa köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa. ”Eriarvoisuus on näkynyt kuluneen vuoden aikana selvemmin kuin koskaan. Meidän on katkaistava tämä vaarallinen kierre ja varmistettava, että apua tarvitsevat lapset saavat taustastaan riippumatta terveellistä ruokaa, opetusta, terveydenhoitoa ja asianmukaiset asuinolot. Komissio on valmis tukemaan jäsenmaita kaikin tavoin, jotta ne saavat aikaan todellisia parannuksia lasten elämässä.

Lasten oikeuksia koskeva EU-strategia

Komissio aikoo ehdottaa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva ja perheväkivalta. Se aikoo myös ehdottaa suosituksia, joilla pyritään ehkäisemään naisiin ja tyttöihin kohdistuva vahingollinen kohtelu.

Komissio aikoo myös osallistua oikeusalan erityiskoulutuksen kehittämiseen ja tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa vuonna 2010 annettujen lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanossa. Tarkoituksena on taata lapsiystävällinen oikeudenkäyttö tilanteissa, joissa lapset ovat uhreja, todistajia, epäiltyjä, rikoksesta syytettyjä tai oikeudenkäynnin osapuolia.

Lisäksi komissio aikoo päivittää eurooppalaista strategiaa internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta, jotta lapset voisivat liikkua turvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja hyödyntää sen mahdollisuuksia. Ehdotetulla digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä pyritään tekemään internetin käytöstä turvallisempaa.

Komissio kehottaa EU-maita myös panemaan tehokkaasti täytäntöön lasten suojelua koskevat säännöt, jotka sisältyvät tarkistettuun audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaan direktiiviin, sekä tukemaan lasten digitaalisten perustaitojen kehittämistä. Se kehottaa tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksiä puuttumaan haitalliseen verkkokäyttäytymiseen ja poistamaan laitonta sisältöä.

Komissio ehdottaa strategiassaan, että lapsille annetaan mahdollisuus osallistua kansalaistoimintaan ja demokratiaan. Lapsia olisi kuultava muun muassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin sekä eurooppalaisen ilmastosopimuksen ja vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä.

Uusi eurooppalainen lapsitakuu

Eurooppalaisen lapsitakuun tavoitteena on edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ja katkaista kierre, jossa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle. Tämä tehdään varmistamalla, keskeiset palvelut ovat alle 18-vuotiaiden köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten saatavilla.

Apua tarvitseville lapsille tarjottaviin palveluihin kuuluvat varhaiskasvatus, koulunkäynti, kouluateriat ja terveydenhoito. Palvelujen olisi oltava saatavilla helposti ja maksuttomasti.

EU myöntää näihin toimiin rahoitusta Euroopan sosiaalirahasto plussasta (EFS+), josta rahoitetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä, köyhyyttä torjuvia ja ihmisiin investoivia hankkeita, sekä Euroopan aluekehitysrahastosta, InvestEU-ohjelmasta ja elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1226

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. maaliskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto