Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote14. syyskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla

Forced labour

Komissio ehdottaa tänään pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla. Ehdotus kattaa kaikki tuotteet eli EU:ssa kotimaiseen kulutukseen ja vientiin valmistetut tuotteet samoin kuin maahantuodut tuotteet. Ehdotusta ei ole kohdennettu tiettyihin yrityksiin tai tuotannonaloihin. Kattava lähestymistapa on tärkeä, sillä arviolta 27,6 miljoonaa ihmistä on pakkotyössä monilla tuotannonaloilla ja kaikissa maanosissa. Suurin osa pakkotyöstä tapahtuu yksityistaloudessa, mutta osa on valtioiden määräämää.

Komission tämänpäiväinen ehdotus perustuu kansainvälisesti sovittuihin määritelmiin ja normeihin, ja siinä korostetaan maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön merkitystä.

Ehdotuksessa annetaan kansallisille viranomaisille valtuudet poistaa EU:n markkinoilta pakkotyöllä valmistetut tuotteet, kun ne ovat suorittaneet asiaa koskevan tutkimuksen. EU:n tulliviranomaiset tunnistavat ja pysäyttävät pakkotyöllä valmistetut tuotteet EU:n rajoilla.

Pakkotyötä koskeva väline käytännössä

Jäsenmaiden viranomaiset panevat kiellon täytäntöön valvonnan avulla. Alustavassa vaiheessa ne arvioivat pakkotyön riskejä eri tietolähteiden perusteella. Tietolähteitä voivat olla kansalaisyhteiskunnan edustajien kannanotot, pakkotyön riskejä käsittelevä tietokanta, jossa keskitytään tiettyihin tuotteisiin ja maantieteellisiin alueisiin, sekä yritysten noudattama huolellisuusvelvoite.

Viranomaiset panevat alulle tutkimuksia tuotteista, jos on perusteltua syytä epäillä, että ne on valmistettu pakkotyöllä. Viranomaiset voivat pyytää tietoja yrityksiltä ja tehdä tarkastuksia, myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Jos viranomaiset toteavat, että tuotteiden valmistuksessa on käytetty pakkotyötä, ne määräävät poistamaan tuotteet markkinoilta ja kieltävät tuotteiden markkinoille saattamisen ja viennin. Yritysten on hävitettävä tällaiset tavarat. Jäsenmaiden tulliviranomaiset vastaavat täytäntöönpanon valvonnasta EU:n rajoilla.

Jos kansalliset viranomaiset eivät pysty keräämään riittävää näyttöä esimerkiksi siksi, että yritys tai EU:n ulkopuolisen valtion viranomainen ei tee yhteistyötä, ne voivat tehdä päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Toimivaltaiset viranomaiset noudattavat koko prosessin ajan riskiperusteisen arvioinnin ja suhteellisuuden periaatteita. Ne ottavat huomioon toimijan koon ja resurssit ja pakkotyön riskin laajuuden ennen virallisen tutkimuksen aloittamista. Ehdotuksessa otetaan näin ollen huomioon pk-yritysten tilanne, eli niihin sovelletaan erityistoimia.

Komissio antaa lisäohjeita 18 kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta säädettävä asetus tulee voimaan. Ohjeisiin sisältyy pakkotyöhön liittyvää huolellisuusvelvoitetta koskevia neuvoja ja tietoja pakkotyön riski-indikaattoreista. Toimivaltaisten viranomaisten ja komission välille perustetaan koordinointia ja yhteistyötä varten pakkotyöllä valmistettuja tuotteita käsittelevä EU:n verkosto.   

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5415      

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. syyskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto