Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote22. marraskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa kattavaa seurantaa Euroopan metsien selviytymiskyvyn parantamiseksi

Metsien seurantaa koskeva säädös

 

Komissio ehdottaa metsien seurantaa koskevaa säädöstä, jolla korjataan puutteet Euroopan metsiin liittyvissä tiedoissa ja saadaan aikaan kattava metsiä koskeva tietopohja. Tarkoituksena on, että jäsenmaat, metsänomistajat ja metsänhoitajat voivat reagoida paremmin metsiin kohdistuviin kasvaviin paineisiin ja vahvistaa metsien selviytymiskykyä.

Metsät ovat keskeinen liittolaisemme ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjunnassa. Ne ovat elintärkeitä maaseutualueiden ja biotalouden kannalta. Euroopan metsiin kohdistuu valitettavasti monia erilaisia paineita, kuten ilmastonmuutos ja ihmisen kestämätön toiminta.

Metsien paremman seurannan avulla on mahdollista toteuttaa toimia, joilla vahvistetaan metsien kykyä kestää tuholaisista, kuivuudesta ja maastopaloista aiheutuvia rajat ylittäviä uhkia, joita ilmastonmuutos pahentaa. Lisäksi seurannan avulla mahdollistetaan uudet liiketoimintamallit, kuten hiiliviljely, ja tuetaan hyväksytyn EU-lainsäädännön noudattamista.

Paremmat tiedot ja selviytymiskyky, uudet taloudelliset mahdollisuudet

Seurantajärjestelmä pohjautuu nykyisiin kansallisiin toimiin ja antaa parempaa tietoa päätöksentekoa ja politiikan täytäntöönpanoa varten. Järjestelmän avulla on mahdollista kerätä ja vaihtaa ajantasaista ja vertailukelpoista metsätietoa, joka saadaan satelliitteihin perustuvan maanhavainnointiteknologian ja maanpäällisten mittausten yhdistelmällä.

Järjestelmä auttaa luomaan yhdennetyn metsänhallinnan varmistamalla jäsenmaiden välisen yhteistyön ja kannustamalla niitä laatimaan pitkän aikavälin metsäsuunnitelmia. Ehdotuksella ei oteta käyttöön uusia sellaisenaan sovellettavia hallinnollisia vaatimuksia yrityksille, metsänomistajille ja metsänhoitajille.

Seurantajärjestelmä tuo mukanaan taloudellista hyötyä, sillä se auttaa metsänhoitajia markkinoimaan ekosysteemipalvelujaan, kuten hiilenpoistoja, EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehyksen puitteissa. Metsänhoitajat ja metsänomistajat voivat kehittää uutta liiketoimintaa, joka tarjoaa lisätuloja. Uudella säädöksellä tuetaan myös uusia digitaalisten seurantapalvelujen tarjoajien markkinoita.

Lisäksi ehdotuksella tuetaan muun keskeisen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tähän kuuluvat muun muassa LULUCF-asetus, luontotyyppi- ja lintudirektiivi sekä metsäkatoa koskevan asetus. Samoin sillä tuetaan hiilenpoistojen sertifioinnin ja luonnon ennallistamista koskevan säädöksen täytäntöönpanoa, jotka ovat vielä lainsäätäjien hyväksyttävinä.

Osana EU:n metsästrategian mukaista laajempaa työtään komissio hyväksyi tänään myös ehdotuksen päivitetyksi EU:n metsähallinnoksi. Sen tavoitteena on perustaa uudistettu, osallistava ja monitieteellinen jäsenmaiden asiantuntijaryhmä, joka on toimivaltainen kaikissa metsä- ja metsätalousasioissa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa (englanniksi):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_5909

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa (toistaiseksi konekäännös suomeksi):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_5909

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

 

 

Tiedot

Julkaisupäivä
22. marraskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto