Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote30. maaliskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Kiertotalous: Komissio ehdottaa uusia kuluttajien oikeuksia ja viherpesun kieltämistä

Viherpesu - kiertotalous

Komissio ehdottaa tänään EU:n kuluttajansuojasääntöjen päivittämistä. Tarkoituksena on antaa kuluttajille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa vihreään siirtymään. Päivitettyjen sääntöjen ansiosta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia ympäristöystävällisiä valintoja ostaessaan tuotteita. Lisäksi säännöillä vahvistetaan kuluttajansuojaa epäluotettavia tai vääriä ympäristöväitteitä vastaan kieltämällä ns. viherpesu ja käytännöt, jotka johtavat kuluttajia harhaan tuotteen kestävyydestä.

Kuluttajilla on oikeus tietää, kuinka pitkäksi aikaa tuote on suunniteltu kestämään ja miten se voidaan korjata, jos lainkaan. Komissio ehdottaa kuluttajanoikeusdirektiivin muuttamista siten, että elinkeinonharjoittajat velvoitetaan antamaan kuluttajille tietoa tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta:

•  Kestävyys: Kuluttajille on annettava tietoa tuotteiden taatusta kestävyydestä. Jos kulutustavaran tuottaja tarjoaa yli kahden vuoden kaupallisen kestävyystakuun, myyjän on annettava siitä tieto kuluttajalle. Kun kyseessä on energiaa käyttävä tuote, myyjän on ilmoitettava kuluttajille myös siitä, että tuottaja ei ole antanut tietoja kaupallisesta kestävyystakuusta.

•  Korjaukset ja päivitykset: Myyjän on myös annettava korjauksia koskevat asiaankuuluvat tiedot, kuten korjattavuuspistemäärä (tapauskohtaisesti), tai muut valmistajan antamat korjausta koskevat tiedot, kuten varaosien saatavuus tai korjauskäsikirja. Älylaitteiden sekä digisisällön ja -palvelujen osalta kuluttajalle on kerrottava myös tuottajan tarjoamista ohjelmistopäivityksistä.

Tuottajat ja myyjät päättävät tarkoituksenmukaisimmasta tavasta antaa nämä tiedot kuluttajalle, esimerkiksi pakkauksessa tai tuotteen kuvauksessa verkkosivustolla.

Viherpesun ja suunnitellun vanhenemisen kieltäminen

Komissio ehdottaa useita muutoksia sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin. Ensinnäkin luettelo tuotteen ominaisuuksista, joiden osalta elinkeinonharjoittaja ei saa johtaa kuluttajia harhaan, laajennetaan kattamaan ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset sekä kestävyys ja korjattavuus. Ehdotukseen sisällytetään myös uusia menettelyjä, jotka katsotaan harhaanjohtaviksi tapauskohtaisen arvioinnin jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi tulevaa ympäristönsuojelun tasoa koskevan väitteen esittäminen ilman selkeitä, objektiivisia ja todennettavissa olevia sitoumuksia ja tavoitteita ja ilman riippumatonta seurantajärjestelmää.

Lisäksi ehdotuksella muutetaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä lisäämällä uusia käytäntöjä kiellettyjen sopimattomien kaupallisten menettelyjen luetteloon (ns. musta lista). Tällaisia käytäntöjä ovat muun muassa seuraavat:

•  Kestävyyttä rajoittavien ominaisuuksien salaaminen: esimerkiksi ohjelmisto, joka lopettaa tuotteen toimivuuden tai heikentää sitä tietyn ajan kuluttua.

•  Yleisluonteisten ja epämääräisten ympäristöväitteiden esittäminen silloin, kun tuotteen tai elinkeinonharjoittajan erinomaista ympäristönsuojelun tasoa ei voida todistaa. Esimerkkejä tällaisista yleisluontoisista ympäristöväitteistä ovat ”ympäristöystävällinen”, ”ekologinen” ja ”vihreä”, jotka voivat antaa virheellisen kuvan erinomaisesta ympäristönsuojelun tasosta.

•  Ympäristöväitteen esittäminen koko tuotteesta, vaikka se todellisuudessa koskee vain tiettyä tuotteen ominaisuutta.

•  Vapaaehtoisen kestävyysmerkinnän käyttäminen, jos se ei perustu kolmannen osapuolen todentamisjärjestelmään tai ei ole viranomaisten antama.

•  Sen ilmoittamatta jättäminen, että tuotteen toimivuus on rajallinen käytettäessä kulutushyödykkeitä, varaosia tai tarvikkeita, jotka eivät ole alkuperäisen tuottajan toimittamia.

Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan oikeusvarmuus elinkeinonharjoittajille mutta myös helpottamaan viherpesuun ja tuotteiden ennenaikaiseen vanhenemiseen liittyvien tapausten käsittelyä.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotukset menevät neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäviksi. Kun ne on hyväksytty ja saatettu osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä, kuluttajilla on rikkomistapauksissa oikeus hyvityksiin muun muassa edustajakanteita koskevan direktiivin mukaisen kollektiivisen hyvitysmekanismin kautta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_2098   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
30. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto