Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli10. joulukuuta 2020Suomen-edustusto

Kestävän kehityksen akkuja kiertotalouteen ja ilmastoneutraaliin talouteen

Euroopan komissio ehdottaa tänään akkuja koskevan EU-lainsäädännön uudenaikaistamista. Aloite on ensimmäinen kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa ilmoitetuista toimista. Ehdotuksessa käsitellään kaikkiin akkutyyppeihin liittyviä...

Akkujen kysyntä kasvaa nopeasti, ja sen odotetaan 14-kertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Akkutuotantoa ohjaamalla voidaan edistää kilpailukykyistä kestävää kehitystä.

Vuodesta 2006 alkaen paristoja, akkuja ja käytettyjä akkuja on säännelty EU:n tasolla paristo- ja akkudirektiivillä. Sääntelykehystä on tarpeen nykyaikaistaa, koska yhteiskunnalliset olosuhteet ovat muuttuneet ja teknologia, markkinat ja akkujen käyttötarkoitukset ovat kehittyneet.

Tavoitteena on tehdä EU:n markkinoille saatetuista akuista kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä, suorituskykyisiä ja turvallisia koko niiden elinkaareksi. Tämä tarkoittaa sitä, että akut tuotetaan mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin ja käyttäen materiaaleja, jotka on hankittu sosiaalisia ja ekologisia normeja kunnioittaen.

Akkujen on oltava pitkäkestoisia ja turvallisia, ja elinkaaren päättyessä ne pitää voida käyttää uudelleen tai kierrättää, jotta niiden sisältämät arvokkaat materiaalit saadaan palautettua talouden kiertoon.

Komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia kaikille akuille (teollisuusakuille, autojen akuille, sähkökulkuneuvojen akuille ja irtoakuille), jotka tuodaan EU:n markkinoille.

Vastuullisesti hankittujen materiaalien käyttö ja vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen, kierrätettyjen materiaalien vähimmäisosuus, hiilijalanjälki, suorituskyky ja kestävyys sekä tuotemerkinnät ja keräys- ja kierrätystavoitteiden saavuttaminen ovat olennaisen tärkeitä vaatimuksia kestävämmän ja kilpailukykyisemmän akkuteollisuuden kehittämiseksi kaikkialla Euroopassa ja muuallakin maailmassa.

Irtoakkujen ja -paristojen keräämisen ja kierrättämisen tehostamiseksi nykyinen 45 prosentin keräysaste on määrä nostaa 65 prosenttiin vuonna 2025 ja 70 prosenttiin vuonna 2030, jotta kotitalouksissa käytettyjen akkujen ja paristojen arvoa taloudelle ei menetettäisi.

Teollisuusakkujen, autonakkujen ja sähköisten kulkuneuvojen akkujen keräysasteen on oltava 100 prosenttia. Kerätyt akut on kierrätettävä, ja materiaalit on otettava talteen mahdollisimman tarkkaan, erityisesti kun on kyse arvokkaista materiaaleista, kuten koboltista, litiumista, nikkelistä ja lyijystä.

Uusilla akkujen ympäristökestävyyttä koskevilla vaatimuksilla komissio haluaa myös luoda vihreän siirtymän esimerkin maailmanlaajuisesti ja luoda linjaa tulevia kestävää tuotepolitiikkaa koskevia aloitteita varten.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2312

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
10. joulukuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto