Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli2 syyskuu 2021Suomen-edustusto

Kerro mielipiteesi suosituksesta, joka koskee ympäristön kestävyyttä edistävää koulutusta

EU:n biodiversiteettistrategian ja eurooppalaista koulutusaluetta koskevan tiedonannon mukaan komission olisi ehdotettava vuonna 2021 suositusta, joka koskee kaikenikäisille oppijoille annettavaa ympäristön kestävyyteen liittyvää koulutusta kaikilla...

Tämä aloite on ensimmäinen askel kohti EU-maiden keskinäistä yhteistyötä ja vahvempaa toimintapolitiikkaa muun muassa ympäristön kestävyyttä, ilmastokasvatusta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan koulutuksen alalla. Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen näkemyksiä tästä aiheesta. Kyselyn suomenkieliseen versioon pääset kuulemissivun yläreunassa olevasta valikosta. Vastaa kyselyyn 24. syyskuuta mennessä!

Lue lisää: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Ympariston-kestavyys-koulutus_fi

Tiedot

Julkaisupäivä
2 syyskuu 2021
Laatija
Suomen-edustusto