Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote29. syyskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024

Our Baltic

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksensa Itämeren kalastusmahdollisuuksiksi vuodeksi 2024. Ehdotuksen pohjana on tieteellinen arvio, jonka mukaan useiden kalalajien kohdalla tilanne on huono.

Komissio ehdotti tänään suurimpia sallittuja saaliita (TACeja) ja kiintiöitä kolmelle kymmenestä Itämeren hoidettavasta kannasta. Loput kiintiöehdotukset vahvistetaan myöhemmin. Komissio ehdottaa Suomenlahden lohen kalastusmahdollisuuksien lisäämistä 7 prosentilla. Toisaalta se ehdottaa pääaltaan lohen kalastuksen vähentämistä 15 prosentilla ja Riianlahden silakan saaliiden vähentämistä 20 prosentilla.

Muiden Itämeren kantojen (läntinen turska, itäinen turska, läntinen silakka, Pohjanlahden silakka, keskinen silakka, kilohaili ja punakampela) osalta komissio on pyytänyt lisätietoja kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) voidakseen ottaa paremmin huomioon, että turskaa pyydetään yhdessä kampelakalojen ja silakkaa yhdessä kilohailin kanssa.

Tutkijoiden arvion mukaan Itämeren keskiosan silakkakanta on 1990-luvun alusta lähtien ollut lähellä vähimmäistasoja tai niiden alla. Pohjanlahden silakan kannan koko laski terveiden tasojen alapuolelle nuorten kalojen pienemmän määrän ja vanhempien kalojen pienemmän koon vuoksi. Sen vuoksi komissio ehdottaa molempien kantojen kohdennetun kalastuksen lopettamista sekä turskakantojen, läntisen silakan ja lohen kohdennetun kalastuksen kiellon jatkamista lähes koko pääaltaassa.

Komissio aikoo ehdottaa sivusaalis-TACeja läntiselle turskalle, itäiselle turskalle, läntiselle silakalle, Pohjanlahden silakalle ja keskiselle silakalle, kun se saa odottamansa lisätiedot syksyllä. Tällä ehdotuksella annetaan aluksille mahdollisuus purkaa kaikkien näiden heikkojen kantojen tahattomat saaliit, kun kalastetaan esimerkiksi punakampelaa tai kilohailia.

Ehdotetut TACit perustuvat parhaisiin käytettävissä oleviin ICESin tieteellisiin lausuntoihin, ja ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2016 hyväksymän Itämeren monivuotisen hoitosuunnitelman mukaisia.

Seuraavat vaiheet

Näiden ehdotusten perusteella EU-maat tekevät lopullisen päätöksen kaupallisesti tärkeimpien kalalajien enimmäismääristä, jotka Itämeren altaalta voidaan pyytää. Neuvosto tarkastelee komission ehdotusta, jotta se voitaisiin hyväksyä 23. ja 24. lokakuuta pidettävässä ministerikokouksessa.

Tausta

Kalastusmahdollisuuksia koskeva ehdotus on osa Euroopan unionin pyrkimystä mukauttaa kalastustaso pitkän aikavälin kestävyystavoitteisiin eli kestävään enimmäistuottoon. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet kyseiset tavoitteet yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa. Komission ehdotus vastaa myös sen tiedonannossa ”Kestävä kalastus EU:ssa: tilannekatsaus ja suuntaviivat vuodeksi 2024” ja Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevassa monivuotisessa suunnitelmassa esitettyjä toimintapoliittisia tavoitteita.

Nykyinen tilanne on vaikea kalastajille, sillä aiemmin kaupallisesti merkittäviin kantoihin (läntinen ja itäinen turska; läntinen, keskinen ja Pohjanlahden silakka; eteläisen Itämeren ja jokien lohi) kohdistuu myös lisäpaineita, jotka johtuvat erityisesti elinympäristökadosta ympäristön tilan heikentyessä sekä sisävesillä että itse Itämerellä. Itämeren kalastajien auttamiseksi EU:n jäsenmaat ja rannikkoalueet voivat hyödyntää Euroopan sosiaalirahasto plussaa toteuttaakseen elinikäiseen oppimiseen ja taitojen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Itämeri on Euroopan saastunein meri. Se kärsii luontokadosta, ilmastonmuutoksesta, rehevöitymisestä, liikakalastuksesta sekä huomattavasta määrästä epäpuhtauksia, kuten lääkkeitä ja roskia. Tilanne huolestuttaa Euroopan komissiota, joka järjestää toistamiseen Our Baltic -konferenssin. Konferenssi pidetään Palangassa Liettuassa 29. syyskuuta 2023. Tähän korkean tason tapahtumaan osallistuu ministereitä Itämerta ympäröivistä kahdeksasta EU-maasta (Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Suomi ja Ruotsi).

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4287        

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
29. syyskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto