Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli13. joulukuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 5 min

Innovaatiohubi johdattaa digitalisoituvan yrityksen tiedon äärelle

SAMK
Copyright Veera Korhonen/SAMK

Satakunnasta ponnistava Robocoast on valittu yhdeksi Suomen neljästä eurooppalaisesta digitaalisesta innovaatiohubista (EDIH). Alun perin Satakunnan robotiikka-alan osaamisen ympärille keskittynyt asiantuntijatalo auttaa pian yrityksiä ympäri Eurooppaa digitalisoitumaan.

Digitalisaatiossa ja automaatiossa piilee suunnattomia mahdollisuuksia niin suurille kuin pienillekin yrityksille. Onnistunut liiketoiminnan digitalisoiminen voi parantaa yrityksen tuottavuutta ja tulosta, tuoda sille uusia asiakkaita ja siten synnyttää työtä yhä useammalle.

Käytännön digitalisoituminen vaatii usein laajojen palvelukokonaisuuksien ostamista. Se ei ole aina aivan yksinkertaista. Palveluntarjoajia on loputtomasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja syvällinen ymmärrys ostettavasta teknologiasta voi olla tarjouspyynnön tekemisessä hyödyksi.

Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä digitalisoitumisessa on apuna esimerkiksi valtakunnallinen Robocoast-hubi. Se on valittu yhdeksi neljästä Suomeen sijoittuvasta eurooppalaisesta digitaalisesta innovaatiokeskittymästä (European Digital Innovation Hub, EDIH).

Mitä Robocoast käytännössä tekee?

”Hetki sitten meihin oli yhteydessä esimerkiksi metallituotteita valmistava yritys, jolla oli työvoimapulan synnyttämä puute hitsareista”, Robocoastin toiminnanjohtaja Mikko Puputti kertoo. ”Yrityksestä todettiin, että he tarvitsisivat hitsausrobotin. Meidän asiantuntijamme tietävät, mitkä yritykset hitsausrobotteja valmistavat. Kävimme siis yhdessä valmistajat läpi, ja järjestimme tapaamisen sopivimman valmistajan kanssa”, hän jatkaa.

Digitaalisessa muutoksessa avustaminen on yksi osa Robocoastin toimintaa. Lisäksi se tarjoaa yrityksille apua rahoituksen etsimisessä eli välittää tietoa siitä, missä on tarjolla mahdollista tukea kasvua varten. ”Me siis tiedämme, mitä kukakin tietää”, Puputti tiivistää.

Hubi voi skaalata yhdelle yritykselle sopineen ratkaisun myös muiden hyödyksi

Puputti kuvailee hubia paikaksi, josta löytää tietoa ja joka välittää tietoa eri tahojen välillä. Yritysten haasteita ei kuitenkaan aina ratkota vain ohjaamalla asiakas tiedon lähteille.

”Jos on jokin uniikki haaste, toteamme ajoittain, että muutkin yritykset voisivat tarvita ratkaisua tähän samaan asiaan. Meillä on kyky skaalata ratkaisuja laajemmalle tarvitsijajoukolle järjestämällä esimerkiksi innovaatio- ja haastekilpailuja asiakkaidemme liiketoimintahaasteiden pohjalta”, Puputti kertoo.

Osa yrityksistä on myös varovaisempia uudistamaan liiketoimintaansa tulevaisuuden varalle, mikäli kaikki on tähänkin asti sujunut hyvin. ”Siispä emme ainoastaan odota, että yritykset soittavat meille. Kutsumme heitä esimerkiksi aamukahvitilaisuuksiin, jotta yritykset oivaltaisivat, kuinka uusien ratkaisujen käyttöönotto voi auttaa heitä kasvamaan merkittävästi tai pysymään kilpailukykyisinä myös tulevina vuosikymmeninä”, hän toteaa.

Robocoastin henkilöstö ja mukana oleva korkeakouluverkosto edustavat monipuolista teknologia-alan osaamista. Yritysten käytössä on esimerkiksi tekoälyn, puheentunnistuksen, robotiikan, automaation, liiketoiminnan, startup-maailman, ohjelmistokehityksen ja data-analytiikan asiantuntijoita. Viime kuukausina kyberturvallisuuteen liittyvä neuvonta on kohonnut suurempaan rooliin – tietoturvalliset digitaaliset ympäristöt ovat elintärkeitä myös pienemmille yrityksille. Robocoast on järjestänyt esimerkiksi kyberturvaan liittyviä tapahtumia.

EDIH-keskittymät auttavat eurooppalaisia yrityksiä digitalisoitumaan

Digitaalinen valmius on yksi Euroopan komission toiminnan kuudesta painopisteestä vuosille 2019–2024. Digitaalisen valmiuden kehittämiseen liittyy useita osa-alueita tekoälystä ja avaruudesta kyberturvaan ja puolustukseen. Myös EDIH-hubien toiminta, joka auttaa yrityksiä muuntautumaan tulevaisuuden tarpeisiin, auttaa saavuttamaan näitä tavoitteita koko maanosan digitalisoimisessa.

Robocoastin juuret ovat vahvasti Satakunnassa. Toiminta käynnistyi vuonna 2014, kun satakuntalaiset robotiikka-alan yritykset tihensivät yhteistyötään yhdessä alueen kuntien kehitysyhtiö Prizztechin kanssa. Hubi keskittyi alun perin seudun automaatio- ja robotiikkayritysten kasvuhaasteiden ratkaisemiseen, sillä Satakuntaan on keskittynyt merkittävä määrä alan yrityksiä.

”Toimintamme alkoi laajentua kohti valtakunnallista sitä mukaa, kun meille kerrottiin, että toimintannehan muistuttaa digitaalista innovaatiohubia (DIH). Selvitimme, mikä DIH on, haimme DIH-statusta ja saimme sen”, Puputti kertoo.

Aikoinaan saatu asema DIH-hubina monipuolisti Robocoastin toimintaa ja palveluvalikoimaa. Yritykset ympäri Suomea ovat alkaneet vähitellen hyödyntää hubin palveluita. Kun toiminta on laajentunut myös muille kasvun ja digitalisaation osa-alueille, Robocoast on itsekin lähtenyt etsimään asiantuntemusta ympäri Suomea. Nykyisin Robocoastilla on yhteistyökumppaninaan korkeakouluja ja yrityksiä ympäri maata.

Myös yhteistyö tiettyjen ulkomaisten DIH- ja EDIH-hubien kanssa on tiivistä. Hubien välisen yhteistyön ansiosta neuvonantoa tarvitsevat yritykset pääsevät hyötymään entistäkin suuremmasta asiantuntemuksen verkostosta, kun esimerkiksi Robocoast voi ohjata asiakkaansa aiheesta vielä enemmän tietävän hubin puheille.

Uuden ohjelmakauden alkaessa Robocoastin oli luontevaa hakea myös statusta eurooppalaisena EDIH-hubina. Robocoastille ja kolmelle muulle suomalaiselle hubille myönnettiin tämä status kesäkuussa. Ensimmäisen varsinaisen EDIH-toimeksiantonsa Robocoast sai lokakuussa.

”Asema EDIH-hubina muuttaa hubin rahoitusta hankekohtaisesta jatkuvaksi, mikä tuo toimintaan jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Meidän asiakkaamme saavat näin laadukkaampia palveluita, joita on myös paremmat mahdollisuudet kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Nyt voimme yksinkertaisesti mennä yrityksiin, kartoittaa tarpeet ja etsiä apua siihen ilman, että erilliset hankkeet rajoittaisivat toimintaamme”, Puputti kuvailee.

Kun kumppaneita on kerrytetty ympäri maata, tuoreen EDIH-hubin suunnitelmana on lähteä seuraavaksi laajentamaan toimintaa voimakkaammin valtakunnallisesti sekä ympäri Eurooppaa.

”Robocoast-organisaatio pystyy pyörittämään toimintaa Satakunnan alueella, mutta kumppanikorkeakouluja tarvitaan, jotta toiminta saadaan aidosti valtakunnalliseksi. Valtakunnallisessa työssä Robocoast-organisaation roolina on seurata ja huolehtia, että jokainen asiakasyritys varmasti saa parhaan saatavilla olevan osaamisen aiheissa, joita he lähtevät viemään eteenpäin.”

Kiperät haasteet ja konkreettiset ratkaisut tekevät työstä merkityksellistä

Yksi Robocoastin tuoreimmista toimeksiannoista liittyy nyt käsillä olevaan energiakriisiin. Ajankohtaisuutensa lisäksi toimeksianto on hyvä esimerkki Robocoastin tyypillisestä tehtävästä myös siksi, että ratkaisua pystytään todennäköisesti hyödyntämään muuallakin kuin vain siellä, minne ratkaisu ensimmäisenä tuotetaan.

Logistiikka-alan toimija on lähestynyt Robocoastia, sillä laajojen alueiden valaiseminen on käynyt kalliiksi sähkön hintojen noustua. Haasteeseen vastatakseen Robocoast yhdistelee eri toimijoita ja teknologioita, jotka voisivat auttaa kokonaisvaltaisen ratkaisun luomisessa.

”Tarvitsemme päätöksenteon tueksi todennäköisesti myös dataa liikkumisesta toimeksiantajan tontilla. Pystymme datan avulla laskemaan, onko ratkaisun tekeminen ylipäätään taloudellisesti kannattavaa. Eri puolilla tonttia on paljon liikennettä, joten tilanne saattaisi olla esimerkiksi se, että lähes koko alue pysyisi jatkuvasti valaistuna liikkeentunnistusjärjestelmästä huolimatta”, Puputti kuvailee.

Puputin mukaan myös monilla muilla toimialoilla ollaan todennäköisesti kiinnostuneita ylimääräisen valaistuksen vähentämisestä – onhan se ajankohtaista myös tulevaisuudessa, energiakriisin hellitettyä.

Puputin mukaan Euroopan unionilla on ollut sekä Robocoastin toiminnan että sen aikaansaamien ratkaisujen kannalta elintärkeä, liikkeelle paneva voima. Puputti uskoo, että julkisrahoitteisella digitalisaatioon tukea tarjoavalla hubilla on tärkeä roolinsa.

”Ilman EU:n tukea toimisimme todennäköisesti enemmän tai vähemmän myyntiedustajien roolissa, jolloin yrityksille ei olisi tarjolla täysin puolueetonta tahoa, joka auttaisi heitä löytämään ratkaisuja juuri heidän tarpeisiinsa. Silloin esimerkiksi valmistavan teollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset eivät välttämättä enää kokisi neuvonantoa puolueettomaksi. Lisäksi pystymme tarjoamaan yrityksille parhaita mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi eri yritysten palvelutarjontaa yhdistellen”, Puputti kertoo.

Kokeeko Puputti työnsä merkitykselliseksi?

”Kyllä koen, ja siksi olen tätä työtä jo pitkän aikaa tehnytkin. Valmiiden ratkaisujen näkeminen sekä monimutkaiset haasteet ilahduttavat minua erityisesti. Usein esimerkiksi yritys näkee toiminnassaan haasteen, mutta ei pysty tarkkaan kuvailemaan, mikä ongelmana on. Voimme hiukan kokeilla, tutkia ja selvitellä asioita yrityksen kanssa. Se on joka kerta yhtä kiehtovaa.”

Tiedot

Julkaisupäivä
13. joulukuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto