Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli27. elokuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Forest Information System for Europe kokoaa Euroopan metsätietoa

Uusi Forest Information System for Europe (FISE) -tietoportaali kokoaa tietoa EU-maiden metsistä, niiden suojelusta ja käytöstä yhteen järjestelmään poliittisen päätöksenteon tueksi. FISEn tavoitteena on tarjota vahva tietopohja Euroopan vihreän...

EU:ssa tehdään kaikkien jäsenmaiden metsäsektoreita koskevia linjauksia ja päätöksiä. Eri maiden metsät ovat kuitenkin hyvin erilaisia niin lajistoltaan, laajuudeltaan kuin haasteiltaankin, ja myös metsien talouskäytössä on suuria eroja. Kun vielä metsiä koskevan tiedon keruu ja tilastointi on jäsenmaissa eri tasolla, linjausten teko ei suinkaan ole helppoa. Muun muassa tähän haasteeseen Forest Information System for Europe eli FISE-järjestelmä pyrkii vastaamaan tarjoamalla selkeää ja helppokäyttöistä tietoa metsien käytöstä ja tilasta.

”FISEen on koostettu metsiin liittyvää dataa, tietoa ja julkaisuja. FISEn alkuperäisenä tavoitteena on EU:n metsästrategiaan liittyvien tavoitteiden seuranta, ja sen avulla pyritään varmistamaan ajantasainen tieto metsien kasvusta ja käytettävissä olevasta hakkuupotentiaalista, suojelemaan metsiä ja metsien biodiversiteettiä ilmastonmuutoksen voimistamilta häiriötekijöiltä kuten metsäpalot, myrskyt, kuivuudet sekä hyönteistuhot sekä vastaamaan metsäbiotalouden haasteisiin ja mahdollisuuksiin”, kertoo neuvotteleva virkamies Elina Warsta maa- ja metsätalousministeriöstä.

FISEn tiedot kootaan kansallisista tietokannoista ja -lähteistä. Esimerkiksi Suomeen liittyviä dokumentteja FISEn datakatalogista löytyy 114 kappaletta. Tämän lisäksi saatavilla on Copernicus-satelliittidataan perustuvaa ajantasaista tietoa. Järjestelmä on kuitenkin vielä monilta osin keskeneräinen ja täydentyy edelleen.

”FISE antaa kokonaiskuvan, mutta käytännön toteutusta ja seurantaa varten tarvitaan yksityiskohtaista tietoa ja ymmärrystä siitä, mistä data ja tieto koostuu. Siksi kansallisen tason tavoitteiden laadinta ja niiden toteutumisen seuranta on ensisijaisen tärkeää. FISEn tietosisältö voi kuitenkin osaltaan auttaa EU:n biodiversiteettistrategian ja muiden strategioiden toteutumisen seurannassa”, Warsta toteaa.

Tällä hetkellä FISE palvelee pääasiassa päätöksentekoa ja tarjoaa ymmärrettävää tietoa ei-asiantuntijoille. Warsta kuitenkin toivoo portaalin laajenevan asiantuntijakäyttöön soveltuvaksi työkaluksi, josta myös tiedeyhteisö voi ammentaa.

Tavoitteena tasapainoinen tieto kestävään metsien käyttöön

Metsistä puhuttaessa on huomioitava useita ulottuvuuksia, joita ei aina ole helppo sovittaa yhteen: biodiversiteetin ja ilmaston näkökulmat, metsien taloudellisen hyödyntämisen näkökulma, ja vielä lisäksi sekä sosiaaliset että kulttuuriin kytkeytyvät näkökulmat. FISEn toivotaan tarjoavan tasapainoista faktatietoa, jonka avulla metsiä voidaan käyttää entistä kestävämmin.

”Metsätalouden osalta FISE on vielä keskeneräinen, ja siitä uupuu syväluotausta. Tällä hetkellä FISEn sivuilta löytyvät linkit EUROSTATin ja UNECEn metsätaloustilastoihin sekä JRC:n biotaloustietokeskukseen. Suomen näkökulmasta olisi toivottavaa, että FISE sisältäisi tasapainoisesti tietoa metsien monikäytöstä”, Warsta sanoo.

Myös ilmaston ja biodiversiteetin suojeluun liittyvä tietomateriaali täydentyy tulevaisuudessa. Suomi kuuluu kestävän ja biodiversiteetin huomioivan metsätalouden osalta edelläkävijöihin. Metsiin liittyvä tilastointi on hyvällä tasolla ja kansallisten metsäohjelmien seurantaan on kehitetty selkeät mittarit. Suomella on myös käytännön osaamista ja ohjeistusta arkipäivän kestävän metsänhoidon tueksi. Tältä pohjalta Suomi voi tuoda mukaan kierto- ja biotalouden näkökulmaa ja auttaa sovittamaan erilaisia tavoitteita yhteen.

”EU:lla on olemassa monenlaista ilmastoon ja biodiversiteetiin liittyvää rahoitusta sekä aiheisiin liittyvät strategiat kunnianhimoisine tavoitteineen. Eri aloitteet kuitenkin etenevät omalla painollaan ja omaa vauhtiaan, ja meillä on haaste niiden sovittamisessa yhteen. Jos esimerkiksi halutaan lisätä hiilinieluja, ratkaisuissa ei ehkä huomioida, että maksimaalinen hiilensidonta ei aina ole biodiversiteetin kannalta hyväksi”, Warsta huomauttaa.

Myös haasteet ovat erilaisia eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi eteläisessä Euroopassa metsäpalot, kuivuus ja kirjanpainajien aiheuttamat tuhot ovat paljon suurempi ongelma kuin meillä pohjoisessa. Tärkeintä onkin lisätä keskinäistä ymmärrystä, jotta koko Euroopan metsäsektoria voidaan vahvistaa vastuullisesti.

”Suomi on aktiivisesti osallistunut tai jopa koordinoinut tutkimushankkeita, joissa kehitetään eurooppalaisen metsätiedon harmonisointia eli yhdenmukaisuutta. FISEn kautta voidaan jakaa myös tutkimuksia ja muita dokumentteja kuten toimintaohjeita ja suosituksia. Kaiken keskiössä on yhteistyö ja erilaisten näkökulmien tuominen yhteen – ja sitä varten meidän on ymmärrettävä toisiamme paremmin.”

Tiedot

Julkaisupäivä
27. elokuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto