Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote17. kesäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimet: komissio arvioi loppuraportin ehdotuksia

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Euroopan komissio on tänään antanut tiedonannon siitä, mitä jatkotoimia se voi toteuttaa Euroopan tulevaisuuskonferenssin tulosten perusteella. Vuoden kestänyt konferenssi päättyi 9. toukokuuta 2022. Konferenssin osanottajien edustajat luovuttivat Ranskan Strasbourgissa järjestetyssä päätöstilaisuudessa Euroopan parlamentin puhemiehelle, Euroopan komission puheenjohtajalle ja EU:n neuvoston puheenjohtajalle loppuraportin, johon sisältyy 49 ehdotusta ja 326 yksittäistä toimenpidettä. Ehdotukset perustuvat suosituksiin, joita kansalaiset esittivät eurooppalaisten ja kansallisten kansalaispaneelien keskusteluissa ja konferenssin monikielisellä verkkofoorumilla. Ne kattavat 9 laajaa aihealuetta.

Tämänpäiväinen tiedonanto on komission jatkotoimien ensimmäinen askel. Tiedonannossa arvioidaan konferenssin ehdotusten toteuttamisen edellyttämiä toimia, tarkastellaan seuraavia vaiheita ja esitetään, miten konferenssista saadut kokemukset voidaan parhaiten hyödyntää ja miten osallistava demokratia voidaan ottaa pysyväksi osaksi EU:n politiikkojen ja säädösten muotoilua. Komissio esimerkiksi pyytää konferenssin eurooppalaisia kansalaispaneeleja osallistumaan keskusteluun ja antamaan suosituksia ennen tiettyjen keskeisten lainsäädäntöehdotusten antamista osana laajempaa poliittista päätöksentekoprosessiaan ja paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti.

Ehdotusten analysointi ja seuraavat vaiheet

Komission näkemyksen mukaan ehdotuksia arvioitaessa on tärkeää keskittyä siihen, mitä ehdotuksissa on tarkoitettu ja sanottu tekemättä tulkintoja tai valintoja. Tiedonannon liitteessä raportin 49 ehdotusta on jaoteltu aiheittain samaan tapaan kuin itse konferenssiraportissa. Komissio käy ne läpi kohta kohdalta ja esittää arvionsa.

Komission ratkaisuehdotukset jaetaan liitteessä neljään ryhmään: olemassa olevat aloitteet, joiden puitteissa ehdotuksia voidaan toteuttaa (esim. eurooppalainen ilmastolaki), komission jo esittämät toimenpiteet, jotka komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään (esim. uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus), suunnitteilla olevat toimet, joilla toteutetaan konferenssin esittämiä ideoita raportissa esitettyjen uusien pohdintojen pohjalta (esim. medianvapaussäädös), sekä raportissa ehdotetut uudet aloitteet tai toiminta-alat siltä osin kuin ne kuuluvat komission toimivaltaan (esim. mielenterveysalan toimet).

Ensimmäiset uudet ehdotukset julkistetaan syyskuussa 2022 puheenjohtaja von der Leyenin unionin tilaa käsittelevässä puheessa sekä siihen liittyvässä aiekirjeessä. Nämä ehdotukset sisällytetään myös komission työohjelmaan vuodeksi 2023 ja sen jälkeenkin. Jatkotoimissaan komissio varmistaa, että uudistukset ja uudet toimintapolitiikat sekä perustamissopimuksen muuttamisen tarpeesta käytävät keskustelut eivät sulje toisiaan pois ja että uudistuksissa keskitytään sellaisiin toimiin, joiden toteuttaminen tällä hetkellä on mahdollista. Komissio on kuitenkin avoin perussopimusten muuttamiselle, jos se on tarpeen.

Syksyllä 2022 järjestetään konferenssin palautetapahtuma, jotta konferenssiin osallistuneet kansalaiset pysyvät ajan tasalla jatkotoimista ja työn jatkuvuus varmistetaan. EU:n toimielimillä on tässä tapahtumassa tilaisuus tiedottaa ja selittää, miten ne seuraavat ja arvioivat edistymistä prosessin tuossa vaiheessa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_3750  

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. kesäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto