Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli25. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Euroopan lääkestrategia: Kohtuuhintaisia ja turvallisia lääkkeitä kaikille

Komissio on tänään hyväksynyt Euroopan lääkestrategian. Strategian tavoitteena on varmistaa, että potilaiden saatavilla on innovatiivisia lääkkeitä kohtuuhintaan, sekä tukea EU:n lääketeollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä ja kestävyyttä. Unionin...

Euroopan lääkestrategian päätavoitteisiin kuuluu sen varmistaminen, että potilaiden saatavilla on kohtuuhintaisia lääkkeitä.

Lisäksi strategialla tuetaan EU:n lääketeollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä ja kestävyyttä sekä korkealaatuisten, turvallisten, toimivien ja ympäristöä säästävien lääkkeiden kehittämistä.

Keskeisenä tavoitteena on myös parantaa kriisivalmiutta ja kriisinhallintaa, turvata huoltovarmuus sekä varmistaa EU:n maailmanlaajuisesti vahva rooli korkeiden laatu-, tehokkuus- ja turvallisuusstandardien myötä.

Lääkestrategia on enemmän kuin kriisinhallintaväline, mutta se perustuu koronapandemian torjuntatoimiin. Sillä on tarkoitus parantaa Euroopan lääkealan valmius- ja joustokykyä.

Lääkestrategiassa esitetään konkreettisia toimia, joilla lääkkeiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus voidaan taata käytännössä.

Keskeisiä toimia ovat muun muassa lääkelainsäädännön tarkistaminen ja ehdotuksen laatiminen uudeksi EU:n viranomaiseksi, joka vastaa terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta.

Yhtenä keskeisenä toimena on lasten lääkkeitä ja harvinaisia sairauksia koskevien asetusten tarkistaminen.

Lääketeollisuuden kaikkien toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja näiden välillä käynnistetään vuoropuhelu, jotta voidaan tunnistaa kriittisten lääkkeiden maailmanlaajuisen toimitusketjun ongelmakohdat ja hahmotella toimenpidevaihtoehtoja tarjonnan jatkuvuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi EU:ssa.

Myös kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä edistetään hinnoittelu-, maksu- ja hankintakysymyksissä, jotta voidaan parantaa lääkkeiden kustannustehokkuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä tehdä terveysjärjestelmistä kestävämpiä.

Keskeistä on myös luotettavan digitaalisen infrastruktuurin luominen, mihin kuuluu myös ehdotus eurooppalaisesta terveystietoalueesta.

Lisäksi strategialla tuetaan tutkimusta ja innovointia erityisesti Horisontti 2020 ‑ohjelman ja EU4Health-ohjelman kautta ja edistetään innovatiivisia lähestymistapoja, kun on kyse tutkimukseen ja kehitykseen liittyvistä aloitteista ja julkisista hankinnoista, jotka koskevat mikrobilääkkeitä ja niiden vaihtoehtoja.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2173

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto