Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli25. marraskuuta 2020Suomen-edustusto

EU:n toimintasuunnitelma: huomio sukupuolten tasa-arvoon ja naisten ja tyttöjen oikeuksiin

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittivät tänään suunnitelmansa siitä, miten EU:n ulkoiset toimet valjastetaan edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja lisäämään naisten vaikutusvaltaa. Kyseessä on...

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä on tapahtunut huomattavaa, vaikkakin epätasaista edistymistä. Silti yksikään maailman maa ei tule saavuttamaan sukupuolten täyttä tasa-arvoa eikä pysty takaamaan vaikutusmahdollisuuksia kaikille naisille ja tytöille vuoteen 2030 mennessä.

Koronakriisin terveydelliset ja sosioekonomiset vaikutukset kohdistuvat suhteettomasti naisiin ja tyttöihin. Esimerkiksi siitä syystä, että naisten osuus epävirallisen talouden sektorin ja haavoittuvien alojen työntekijöistä on suurempi, heillä on 1,8 kertaa suurempi riski menettää työpaikkansa kuin miehillä.

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi 2021–2025. Suunnitelmalla pyritään vauhdittamaan naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisäämistä ja turvaamaan tulokset, joita tasa-arvossa on saavutettu sen jälkeen, kun Pekingin julistus ja toimintaohjelma hyväksyttiin 25 vuotta sitten.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen mukaan tasa-arvoon panostaminen tukee maailmanlaajuista ja kestävää elpymistä koronakriisistä ja tekee yhteiskunnista oikeudenmukaisempia, osallistavampia ja vauraampia.

”Naiset ja tytöt ovat pandemian eturintamassa, ja siksi heidän on päästävä myös ohjaamaan elvytystoimia. Komissio haluaa sukupuolisensitiivisenä ja vastuullisena geopoliittisena toimijana tehdä yhteistyötä jäsenmaidensa ja kumppaneidensa kanssa sukupuolten aitoon tasa-arvoon perustuvan maailman rakentamiseksi”, Urpilainen sanoo.

EU:n uusista ulkosuhteisiin liittyvistä toimista 85 prosenttia on sellaisia, että niillä edistetään tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia vuoteen 2025 mennessä.

Toimintasuunnitelmalla otetaan käyttöön tiukat säännöt sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta ja sen toteutumisen seurannasta eri aloilla. Kaikessa ulkoisessa avussa olisi alasta – esimerkiksi infrastruktuuri, digitalous, energia tai maatalous – riippumatta oltava sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvoa tukeva vaikutus.

Toimintasuunnitelmalla kehotetaan nopeuttamaan edistymistä, panostamaan tärkeimpiin toiminta-aloihin, kuten sukupuoliperusteisen väkivallan torjumiseen, ja edistämään naisten ja tyttöjen taloudellista, sosiaalista ja poliittista vaikutusvaltaa.

Siinä nostetaan uudestaan painopisteeksi terveydenhuollon yleinen saatavuus, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja tasa-arvoisen osallistumisen ja johtajuuden edistäminen.

Toimintasuunnitelmassa kehotetaan EU:ta näyttämään esimerkkiä huolehtimalla sukupuolinäkökohdat huomioivasta johtamiskulttuurista ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta politiikan ja hallinnon johtopaikoilla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2184

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto