Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote21. joulukuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n koheesiopolitiikka: Suomi saa yli 465 miljoonaa euroa oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän toteuttamiseen

JTF

Suomen alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma hyväksyttiin tänään. Sen myötä Suomi saa yli 465 miljoonaa euroa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Tämä rahoitus on noin 24 prosenttia Suomelle osoitetuista koheesiopolitiikan kokonaismäärärahoista vuosina 2021–2027. Tuen tarkoitus on auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteensa mukaisesti ilmastoneutraalius vuoteen 2035 mennessä siten, että siirtymä on yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen ja kansalaisten kannalta tasapuolinen.

Rahastosta tuetaan niitä 14:ää aluetta, joihin turpeen käytöstä luopumisen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat selvimmin. Nämä alueet ovat Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Pohjanmaan maakunta, Etelä- ja Pohjois-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Satakunta sekä Pirkanmaa neljän kunnan osalta (Punkalaidun, Virrat, Parkano ja Kihniö).

Suomi on yksi suurimmista turpeen tuottajista ja kuluttajista Euroopassa. Tuotetusta turpeesta 90 prosenttia käytetään energialähteeksi. Turpeella tuotetun energian hiili-intensiteetti on yhtä suuri kuin hiilipohjaisen energiantuotannon. Rahastosta tuetaan erityisesti elinkeinorakenteen monipuolistamista, talouden rakenteiden uudistamista ja työllisyystoimia, joissa uudelleen- ja täydennyskoulutetaan turvetuotannossa ja siihen liittyvillä aloilla työskenteleviä ihmisiä, erityisesti nuoria. Näin edistetään oikeudenmukaista siirtymää vähähiiliseen talouteen. Turvealan toimijat voivat esimerkiksi kehittää puunkorjuuseen ja turvemaan ennallistamiseen liittyvää osaamista, jolloin he pystyvät perustamaan uusia yrityksiä ja luomaan työpaikkoja. Lisäksi turvemaat palautetaan mahdollisuuksien mukaan hiilinieluiksi.

Tuki vihreille työpaikoille ja pk-yrityksille

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä. Suomen suunnitelmalla tuetaan yli 1 900:aa siirtymäalueilla toimivaa pk-yritystä, jotka kärsivät talouskasvun hidastumisesta ja syrjäisen sijainnin aiheuttamista haasteista. Rahastosta tarjotaan yrityksille myös tilaisuuksia tehdä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Tällainen mahdollisuus tarjotaan yli 4 000 yritykselle. Toimien tuloksena odotetaan syntyvän yli 1 800 uutta innovaatiota, palvelua tai tuotetta. Tavoitteena on luoda yli 3 700 uutta työpaikkaa alueille, joihin siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa eniten.

Tausta 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan alueita, joihin siirtyminen kohti ilmastoneutraalia taloutta vaikuttaa erityisen vahvasti. Nämä alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa yksilöidyt alueet nostetaan esiin neuvotteluissa, joita komission kanssa käydään vuosien 2021–2027 kumppanuussopimuksista ja niihin liittyvistä ohjelmista. Komissio hyväksyi toukokuussa 2022 kumppanuussopimuksen Suomen kanssa.

Suomen alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat on hyväksytty osana Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahoitettavaa ohjelmaa.

Tiivis yhteistyö paikallisten kumppanien kanssa on auttanut hahmottamaan kunkin alueen haasteet ja kehitystarpeet sekä määrittelemään tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmissa esitetään lisäksi suunnitellut toimet ja niihin liittyvät ohjausmekanismit.

Lisätietoja laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7802

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
21. joulukuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto