Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli20. toukokuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Vesa-Pekka Poutanen: EU:n elvytyspaketti pähkinänkuoressa

EU:n pitkän aikavälin talousarvio 2021–2027 ja NextGenerationEU, joka on elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen rahoitusväline, muodostavat yhdessä kaikkien aikojen suurimman EU:n budjetista rahoitetun elvytyspaketin. Tämän yhteensä 1,8...

Yhteensä 750 miljardin euron NextGenerationEU-välineen ytimen muodostaa elpymis- ja palautumistukiväline, josta jäsenmaat voivat saada rakenneuudistuksiin ja investointeihin avustusmuotoista tukea 312,5 miljardia euroa sekä lainoja 360 miljardia euroa. Jotta jäsenmaat voivat hyötyä elpymis- ja palautumistukivälineestä, niiden on toimitettava komissiolle arvioitaviksi elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, joissa esitetään EU:n ohjaavien poliittisten periaatteiden mukaiset kansalliset investointi- ja uudistushankkeet. Näitä ohjaavia periaatteita ovat muun muassa komission viime syyskuussa esittelemässä vuoden 2021 kestävän kasvun strategiassa kerrotut neljä ulottuvuutta eli ympäristökestävyys, tuottavuus, oikeudenmukaisuus ja makrotalouden vakaus.

Jäsenmaiden suunnitelmissa rahoituksesta tulee kohdistua vihreään siirtymään vähintään 37 % ja digitaalisuuden edistämiseen 20 %. Lisäksi kaikkien investointien ja uudistusten tulee noudattaa periaatetta, jonka mukaan ne eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiselle.

Vaikka elvytysrahoituksen suuruus suhteessa BKT:hen vaihtelee paljon eri jäsenmaissa, on tärkeää huomata, että kaikki eurooppalaiset yritykset, myös suomalaiset, voivat hyötyä tukivälineestä rahoitettavista investoinneista osallistumalla niistä järjestettäviin julkisiin kilpailutuksiin muissakin maissa kuin omassa jäsenmaassaan. Suomalaisilla yrityksillä on tässä todella hyvä tilaisuus päästä huippuosaamisellaan mukaan innovatiivisiin hankkeisiin. Rahoituksesta jättiosa kohdistuu vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, ja suomalaisilla toimijoilla on monessa suhteessa vahva asema ja osaaminen näillä sektoreilla verrattuna monen muun jäsenmaan yrityksiin.

Nyt tärkeintä on saada elvytyspaketin toimeenpano käyntiin mahdollisimman nopeasti. Avainasemassa tässä on neuvoston omien varojen päätöksen ratifioinnin loppuunsaattaminen kaikissa jäljellä olevissa viidessä jäsenmaassa.

Lue lisää: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi

Tiedot

Julkaisupäivä
20. toukokuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto