Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lisäinformaatio27. huhtikuuta 2023Suomen-edustusto

Edustuston päällikkö Maria Blässar: Länsi-Euroopan maiden isot suunnitelmat Pohjanmerellä kiihdyttävät voimakkaasti vihreää siirtymää

Wind power

Kevään aikana komissiolta on tullut isoja ehdotuksia vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi ja teollisuuden ja arvoketjujen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Vaikka kestävät investointiohjelmat ovatkin Suomessa nyt erittäin vahvassa kasvussa, on hyvä seurata mitä tapahtuu myös lähialueillamme.

Viime maanantaina komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja yhdeksän eri maan pääministerit tapasivat Belgian rannikkokaupunki Oostendessa Pohjanmeren huippukokouksessa. Vaikka tapahtumasta ei Suomessa paljon uutisoitu, huomionarvoista on, että seitsemän EU-maan lisäksi mukana olivat myös Norja ja Iso-Britannia. Norjan kanssa allekirjoitettiin sopimus vihreästä allianssista, johon sisältyy kestävän energian yhteistyötä, biodiversiteetin parantamista ja hiilidioksidin talteenottoa. Tapaamisen pääpaino oli kuitenkin investoinneissa ja turvallisuudessa.

Läntisen Euroopan maat aikovat lisätä massiivisesti merituulivoimaa Pohjanmerelle osana EU:n energiaomavaraisuutta, strategista autonomiaa ja irrottautumista Venäjän fossiilienergiasta. Suunnitelman mukaan nykyistä alueen merituulivoiman enimmäiskapasiteettia nelinkertaistettaisiin vuoteen 2030 mennessä – 120 gigawattiin – ja noin kymmenkertaistettaisiin vuoteen 2050 mennessä. Nämä ovat valtavia lukuja verrattaessa vaikkapa Suomen koko sähköntuotantokapasiteettiin ja kertovat paljon poliittisesta ja yritysten tahtotilasta. Samalla energiansiirron yhteyksiä vahvistetaan ja valmistaudutaan muun muassa vihreän vedyn tuotannon nopeaan kasvuun.

Toisaalta avaininfrastruktuurin suojelua ja valvontaa sovittiin vahvistettavan, muun muassa lennokkien avulla ja jakamalla kerättyä yhteistä tietoa. Lisäksi EU:n ja Naton yhteisen työryhmän on tarkoitus parantaa kriisinkestävyyttä sekä kyber- ja energiaturvallisuutta. Työryhmän tulokset julkaistaan heinäkuussa Naton huippukokouksessa Vilnassa. EU vastaa näin yhtäältä energiasektorin investointien voimakkaaseen kasvutarpeeseen ja toisaalta myös geopoliittisten riskien hallintaan.

Haasteet ja mahdollisuudet Pohjanmerellä näyttävät hyvin samanlaisilta kuin Itämerellä. Suomessa yritykset ovat korostaneet rahoituksen saannin merkitystä uusille kestäville investoinneille, ja EU:n elpymis- ja palautumistukiväline on tässä suhteessa erittäin merkittävä. Mutta muuallakin kuin Pohjolassa ollaan hereillä uusista investointimahdollisuuksista, joten kilpailu EU:n sisämarkkinoillakin tullee jatkumaan kireänä. Parhaimman tekniikan kehittäjälle se on hyvä asia.

Tiedot

Julkaisupäivä
27. huhtikuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto