Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote15. helmikuuta 2022Suomen-edustusto

Avaruus: EU käynnistää satelliitteihin perustuvan yhteysjärjestelmän

Avaruus: EU käynnistää satelliitteihin perustuvan yhteysjärjestelmän

Yhteysjärjestelmällä tehostetaan avaruusliikenteen hallintaa, ja samalla edistetään Euroopan digitalisaatiota ja häiriönsietokykyä. Uudella avaruusratkaisuihin perustuvalla aloitteella varmistetaan turvalliset yhteydet koko Euroopassa.

EU esittää tänään kaksi aloitetta, joilla se edistää avaruusalan tavoitteidensa saavuttamista. Nämä ovat ehdotus asetukseksi avaruusratkaisuihin perustuvista turvallisista yhteyksistä ja yhteinen tiedonanto avaruusliikenteen hallintaa koskevasta EU:n toimintamallista.

Tänään esitetyillä aloitteilla autetaan turvaamaan nykyisten resurssien tehokkuutta ja turvallisuutta ja kehitetään eurooppalaista huipputason avaruusteknologiaa, josta hyötyvät niin ihmiset kuin EU-maiden taloudet.

Avaruustekniikka helpottaa ratkaisevalla tavalla päivittäistä elämäämme. EU:n avaruusohjelmasta saatavaa dataa ja palveluja hyödynnetään jo nyt monenlaisissa päivittäisissä sovelluksissa, joilla tuetaan muun muassa liikennettä, maataloutta, kriisinhallintaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Komissio esittää suunnitelman EU:n turvallisesta avaruusratkaisuihin perustuvasta viestintäjärjestelmästä:

– Järjestelmällä varmistetaan turvallisten ja kustannustehokkaiden satelliittiviestintäpalvelujen maailmanlaajuinen ja keskeytymätön saatavuus pitkällä aikavälillä. Sillä tuetaan kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja EU-maiden talouksien turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisiä sovelluksia.

– Järjestelmän avulla yksityinen sektori voi tarjota kaupallisia palveluja, joilla voidaan asettaa kehittyneet, luotettavat ja nopeat yhteydet ihmisten ja yritysten saataville kaikkialla Euroopassa, myös viestinnän katvealueilla, ja tukea siten yhteenkuuluvuutta eri EU-maissa. Järjestelmä tarjoaa myös yhteyksiä strategisesti tärkeillä maantieteellisillä alueilla, kuten Afrikassa ja arktisella alueella osana EU:n Global Gateway -strategiaa.

Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 6 miljardia euroa. Unionin osuus ohjelman rahoituksesta vuosina 2022–2027 on 2,4 miljardia euroa käypinä hintoina. Rahoitusta myönnetään julkisen sektorin eri lähteistä – EU:n talousarvio, EU-maat, Euroopan avaruusjärjestö (ESA) – ja yksityisen sektorin investoinneista.

Aloitteella parannetaan entisestään EU:n avaruusekosysteemin kilpailukykyä, sillä uuden infrastruktuurin kehittämisestä saataisiin 17–24 miljardin euron bruttoarvonlisäys ja se loisi uusia työpaikkoja EU:n avaruusteollisuuteen.

Myös tavalliset ihmiset hyötyisivät tällaisten satelliittiviestintäpalvelujen teknologisista eduista, luotettavuudesta ja suorituskyvystä, sillä niillä varmistettaisiin nopeat internetyhteydet kaikkialla EU:ssa.

Avaruusliikenteen hallinta

Kiertoradalla olevien satelliittien määrä kasvaa nopeasti. Tämä muodostaa vakavan uhkan EU:n ja EU-maiden avaruusresurssien häiriönsietokyvylle ja turvallisuudelle.

Tämänpäiväisessä tiedonannossa vahvistetaan avaruusliikenteen hallintaa koskeva EU:n toimintamalli. Tavoitteena on kehittää konkreettisia aloitteita, joilla edistetään avaruuden turvallista ja kestävää käyttöä ja tuetaan EU:n strategista riippumattomuutta ja teollisuuden kilpailukykyä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_921

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. helmikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto