Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto

Yritystoiminta EU:ssa

Pk-yritykset EU:ssa

Kaksi kolmesta työntekijästä työskentelee pk-yrityksissä, ja niihin syntyy myös 85 prosenttia uusista työpaikoista EU:ssa. Pk-yritykset ovat olennainen osa EU:n taloutta. Euroopan komissio tarjoaa tietoa, tukea ja rahoitusta auttaakseen niitä kehittymään ja kasvamaan. Pk-yritykset voivat ennen kaikkea

  • hyötyä tavaroiden ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa ilman tulli- ja sääntelyesteitä
  • saada tukea EU:lta vaikeissa tilanteissa, kuten koronapandemian aikana ja brexitin yhteydessä
  • hyödyntää EU:n kollektiivista neuvotteluvoimaa, sillä muiden maiden ja alueiden kanssa neuvotellut kauppasopimukset helpottavat pääsyä maailmanmarkkinoille.

EU:n rahoitustuki yrityksille

EU tarjoaa vuosittain yli 200 000 yritykselle ja yrittäjälle tukea: lainoja, mikrorahoitusta, takauksia ja riskipääomarahoitusta. Rahoituksesta päättävät yleensä paikalliset rahoituslaitokset ja sijoittajat, kuten pankit, pääomasijoittajat tai bisnesenkelit.

Koronakriisin aikana Euroopan komissio on hyväksynyt useita Suomen tukiohjelmia, joilla tuetaan eri aloja ja yrityksiä. Pandemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen vuoksi EU on käynnistänyt Euroopan elpymissuunnitelman. Sillä autetaan Euroopan talouksia, yrityksiä ja kansalaisia pääsemään taas jaloilleen. Suunnitelma tarjoaa suomalaisille yrityksille lisätukea ja uusia rahoitusmahdollisuuksia.

Suomen kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Tietoa yrityksille EU-rahoituksesta ja sen hakemisesta

Suomessa saatavilla oleva yritysrahoitus

EU:n rahoittamat aloitteet Suomessa

Tietoa ja tukiverkostoja yrityksille

Sinun Eurooppasi – Yritykset

Tietoa yrityksen tai startup-yrityksen perustamisesta EU:ssa, verosäännöistä- ja menettelyistä, henkilöstökysymyksistä, tuotevaatimuksista, rahoituksesta ja asiakaskontakteista.

Sinun Eurooppasi -neuvonta

Voit saada apua saada riippumattomien lakiasiantuntijoiden tiimiltä, joka on perehtynyt sekä EU-lainsäädäntöön että kaikkien EU-maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Neuvontapalvelu

  • antaa henkilökohtaista neuvontaa maksutta valitsemallasi kielellä viikon kuluessa kysymyksen esittämisestä
  • antaa tietoa tapauksessasi sovellettavasta EU-lainsäädännöstä
  • auttaa sinua käyttämään EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

SOLVIT

Asumista, työntekoa tai yrittämistä toisessa EU-maassa voivat hankaloittaa epäreilut säännöt tai viranomaisten päätökset. Jos EU-kansalainen tai EU-maahan rekisteröity yritys joutuu vaikeuksiin toisen maan viranomaisten kanssa, jotka soveltavat EU-lakeja virheellisesti, SOLVIT voi auttaa.

Erasmus nuorille yrittäjille

Erasmus nuorille yrittäjille auttaa aloittelevia eurooppalaisia yrittäjiä saamaan pienyrityksen perustamiseen tai hoitamiseen Euroopassa tarvittavia taitoja työssäoppimisen ja mentoroinnin kautta.

Yritys-Eurooppa-verkosto (Enterprise Europe Network) Suomi

Enterprise Europe Network auttaa yrityksiä kasvamaan ja löytämään uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Palvelut on räätälöity pk-yrityksille, mutta ne ovat myös kaikkien muiden yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten käytettävissä.

Access2Markets

Access2Markets-portaalissa on EU:sta vientiä ja EU:hun tuontia koskevia tietoja tulleista, veroista ja tuotteita koskevista säännöistä ja vaatimuksista. Tiedot kattavat kaikki EU-maat ja yli 120 vientimarkkinaa eri puolilla maailmaa.

Euroopan klusteriyhteistyöfoorumi

Foorumi on palvelualusta, jonka kautta voi löytää liikekumppaneita eri maista, alueilta, aloilta tai teollisuuden ekosysteemeistä. 

Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus EU:ssa

Tietoa, uutisia ja tapahtumia, jotka liittyvät EU:n työllisyysstrategiaan ja -politiikkaan, muun muassa työntekijöiden oikeuksiin, osaamiseen ja pätevyyksiin, asumiseen ja työntekoon toisessa EU-maassa sekä sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen osallisuuteen.

EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu

EU:n pk-yritykset ja EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden tuensaajat voivat saada EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelusta maksutonta neuvontaa teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä kansainvälistä liiketoimintaa varten tai EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmien yhteydessä.

 

Linkit

Yritystoiminta, talous, euro

Rahoitus, avustukset ja tarjouskilpailut

Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten