Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto

Lähde EU-uralle!

Vakinainen henkilöstö

Vakituiset työntekijät valitaan niin kutsutuilla avoimilla kilpailuilla, jotka EPSO järjestää. Eri kilpailuihin osallistumisen edellytykset vaihtelevat, joten tutustu huolellisesti kilpailuilmoitukseen ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää.

Määräaikaiset työntekijät

Tarjolla myös määräaikaisia työpaikkoja – pääasiassa sopimussuhteisena toimihenkilönä (nk. CAST-työsopimuksella) tai väliaikaisena toimihenkilönä (määräaikaiset työsuhteet, joiden työehdot vastaavat vakinaisen henkilöstön työehtoja).

Joihinkin CAST-valintamenettelyihin on jatkuva haku. Voit tehdä hakemuksen milloin vain, ja kun jossakin toimielimessä on paikka avoinna, soveltuvia hakijoita kutsutaan valintamenettelyyn kiinnostuneiden hakijoiden tietokannasta.

EU:n virastot ilmoittavat avoimista työpaikoista myös omilla verkkosivuillaan.

Harjoittelu

Kaikilla EU:n toimielimillä on omat harjoitteluohjelmansa.

Harjoittelu Euroopan komissiossa (Blue Book -harjoittelut)

1. Yleinen harjoittelu

Euroopan komissio järjestää alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille kaksi viiden kuukauden Blue Book -harjoittelujaksoa vuodessa:

  • maaliskuun alusta heinäkuun loppuun (hakuaika päättyy edeltävän vuoden elokuun lopussa)
  •  lokakuun alusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun (hakuaika alkuvuodesta).

Harjoittelun aikana voit hankkia ensi käden kokemusta komission toiminnasta ja laajemminkin EU:n toimielimistä. Harjoittelupaikka on Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa. Lisäksi on mahdollista hakea tieteelliseen harjoitteluun Yhteiseen tutkimuskeskukseen.

Sinun on jo hakuvaiheessa päätettävä, haetko yleiseen harjoitteluun vai kääntäjäharjoitteluun. Samalla hakukierroksella ei voi hakea molempiin ja voit suorittaa vain toisen näistä.

Jos olet EU:n kansalainen, sinun on osattava erittäin hyvin kahta EU:n virallista kieltä, joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa. Harjoittelijoille maksetaan apurahana noin 1350 euroa kuussa. Myös matkakustannuksista saa korvausta.

Et voi hakea harjoittelijaksi, jos olet aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai laitoksessa yli kuuden viikon ajan.

Lue aiempien harjoittelijoiden kokemuksista:

9. TAMMIKUUTA 2024
Katja Kurki
19. TAMMIKUUTA 2022
Juuli Hakulinen

2. Kääntäjäharjoittelu

Käännöstoimen pääosastossa (DGT) Brysselissä ja Luxemburgissa on tarjolla Blue Book -harjoittelupaikkoja kääntämistä, kieliä tai muita kääntämisen kannalta sopivia aloja opiskelleille. 

Harjoittelijat kääntävät komission ammattikääntäjien opastuksella erityyppisiä tekstejä äidinkieleensä vähintään kahdesta EU-kielestä (joista yhden on oltava englanti, ranska tai saksa). Erityisesti englannin kielen vankka osaaminen on tärkeää. Erinomainen äidinkielen taito on ehdoton edellytys.

Harjoitteluaikana saat käytännön käännöskokemusta ja pääset käyttämään kääntämisen uusimpia sähköisiä apuvälineitä, esim. käännösmuistisovelluksia, konekäännösohjelmaa sekä termi- ja tietokantoja.

Video kääntäjäharjoittelijoiden kokemuksista

Lue aiempien harjoittelijoiden kokemuksista

28. HELMIKUUTA 2024
Alexandra Knuutila
21. ELOKUUTA 2023
Liisa Oranta
21. ELOKUUTA 2023
Aslak Djupsjö
8. HELMIKUUTA 2023
Sonia Gonçalves Torres Mäkinen

Lisätietoja kääntäjäharjoitteluista antaa kääntäjä Terttu Jokela Euroopan komission Suomen-edustustosta, puh. (09) 6226 5480, terttu [dot] jokelaatec [dot] europa [dot] eu (terttu[dot]jokela[at]ec[dot]europa[dot]eu).