Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli5. toukokuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio haluaa puuttua ulkomaisten tukien aiheuttamiin kilpailunvääristymiin

Euroopan komissio ehdottaa tänään uutta asetusta, jolla puututaan EU:n ulkopuolisten maiden yritystukien vääristäviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoilla ei tällä hetkellä valvota EU:n ulkopuolisten maiden yrityksilleen myöntämiä tukia...

Uudella asetuksella on tarkoitus torjua ulkomaisia tukia, jotka vääristävät kilpailua ja heikentävät tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla missä tahansa markkinatilanteissa.

Asetus on myös keskeinen tekijä niin ikään tänään hyväksytyn päivitetyn EU:n teollisuusstrategian toteuttamisessa, sillä se edistää oikeudenmukaisia ja kilpailukykyisiä sisämarkkinoita ja luo näin oikeanlaiset olosuhteet Euroopan teollisuuden menestymiselle.

Kilpailupolitiikasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager: ”Eurooppa on kaupankäynnin ja investointien suurvalta. EU:hun tehtyjen suorien ulkomaisten sijoitusten kanta oli vuonna 2019 yli 7 biljoonaa euroa. Sisämarkkinoiden avoimuus on tärkein voimavaramme. Avoimuus edellyttää kuitenkin oikeudenmukaisuutta. Unionilla on yli 60 vuoden ajan ollut käytössä valtiontukien valvontajärjestelmä, jolla estetään jäsenmaiden välinen kilpailu yritystuilla. Tänään hyväksymme ehdotuksen, jolla puututaan myös EU:n ulkopuolisten maiden myöntämiin kilpailua vääristäviin tukiin. Näinä haastavina aikoina on entistäkin tärkeämpää varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n talouden elpymisen tukemiseksi.

Ihmisten ja kaupan hyväksi toimivasta taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis: ”Tukien muodossa myönnetyt epäreilut edut ovat pitkään olleet kansainvälisen kilpailun vitsaus. Siksi on ensisijaisen tärkeää torjua tällaisia hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Ne vääristävät markkinoita ja antavat kilpailuetua, joka perustuu saatuun tukeen eikä niinkään tuotteiden laatuun ja innovatiivisuuteen. Tämänpäiväinen ehdotus täydentää kansainvälisiä toimiamme tältä osin. Se tarjoaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa ja kannustaa myönteiseen muutokseen säilyttäen kuitenkin samalla sisämarkkinoiden avoimuuden, joka on EU:n talouden vahvuuden kannalta elintärkeää.

Kilpailua, julkisia hankintoja ja kaupan suojatoimia koskevat EU:n säännöt ovat tärkeässä asemassa, kun varmistetaan, että sisämarkkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytykset ovat tasapuoliset.

Mitään näistä välineistä ei kuitenkaan voida käyttää silloin, kun on kyse ulkomaisista tuista, jotka tuovat tuensaajille epäoikeudenmukaista etua näiden ostaessa EU:ssa toimivia yrityksiä taikka osallistuessa EU:ssa julkisiin hankintakilpailuihin tai muuhun liiketoimintaan.

Ulkomaisten tukien muoto vaihtelee. Ne voivat olla esim. nollakorkoisia lainoja, rajoittamattomia valtiontakauksia, nollaverosopimuksia tai suoria avustuksia.

Tämänpäiväiseen ehdotukseen liittyy vaikutustenarviointi, jossa selitetään yksityiskohtaisesti ehdotetun asetuksen taustalla oleva logiikka ja kuvataan useita tilanteita, joissa ulkomaiset tuet voivat vääristää sisämarkkinoita.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1982

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
5. toukokuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto