Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote22. toukokuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Euroopan terveysunioni: Vahvempi ja paremmin varautunut EU

Euroopan terveysunioni

Komissio on tänään antanut Euroopan terveysunionia koskevan tiedonannon, jossa nostetaan esiin EU:n kansalaisia ja koko maailmaa hyödyttäneitä EU:n terveyspoliittisia toimia neljän viime vuoden ajalta. 

Nykyisen komission toimikauden alkuvaihetta leimasi vuosisadan suurin maailmanlaajuinen pandemia, joka aiheutti valtavaa kärsimystä ja pani terveysjärjestelmät koetukselle. Samalla koronapandemia kuitenkin osoitti, mitä EU:n laajuisella solidaarisuudella, yhteistyöllä ja päättäväisillä toimilla voidaan saada aikaan.

EU:n rokotestrategialla varmistettiin, että turvalliset ja tehokkaat koronarokotteet olivat kaikkien saatavilla samanaikaisesti ja samoin edellytyksin. Sillä hillittiin merkittävästi viruksen leviämistä ja pelastettiin miljoonia ihmishenkiä. EU:n digitaalisen koronatodistuksen ansiosta talouden ja yhteiskunnan pyörät saatiin jälleen pyörimään turvallisesti, ja SURE-tukivälineen avulla autettiin yli 31 miljoonaa työntekijää selviämään pandemian taloudellisista vaikutuksista. 

EU:n yhteistyötoimet ja solidaarisuus ulottuivat eri puolille maailmaa, sillä pandemia ei tunne rajoja. Team Europe -toimien ja COVAX-mekanismin ansiosta EU:sta tuli maailman suurin rokotteiden lahjoittaja. Lisäksi kumppanimaille myönnettiin lähes 54 miljardia euroa hätäapua.

Pandemian aikana kävi ilmi, että Euroopan terveysunionin merkitys on EU:n selviytymiskyvyn kannalta keskeinen. Sen avulla edistetään myös yhteiskunnallista hyvinvointia, strategista autonomiaa ja geopoliittista vakautta Euroopassa.

Marraskuussa 2020 julkistetun terveysunionin tarkoituksena on varmistaa, että EU-maat ovat jatkossa paremmin varautuneita toimimaan yhdessä terveyskriisien sattuessa. Lisäksi terveysunionilla edistetään nykyaikaista ja innovatiivista terveyspolitiikkaa, josta hyötyvät kaikki EU:n kansalaiset.

Terveysunionin toimia jatketaan edelleen, ja tähän mennessä aikaan on saatu muun muassa seuraavaa:

  • Tehokkaammat terveysturvallisuustoimet, jotka helpottavat tuleviin kriiseihin reagoimista

Terveysturvallisuusyhteistyötä koskevaa lainsäädäntökehystä ja EU:n terveysvirastojen roolia on vahvistettu ja Eurooppaan on perustettu uusi terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA), joten EU pystyy nyt paremmin ennakoimaan vakavia terveyskriisejä sekä varautumaan ja puuttumaan niihin.

  • Kohtuuhintaisten lääkkeiden oikea-aikainen saatavuus kaikille EU:ssa

Suunnitteilla olevan EU:n lääkelainsäädännön uudistuksen ansiosta jopa 70 miljoonaa EU:n kansalaista saa käyttöönsä lääkkeitä, jotka eivät ennen olleet heidän saatavillaan. Uudistuksessa on pidetty huolta myös Euroopan lääkealan kilpailukyvyn säilyttämisestä. Uudistuksella keskitytään varmistamaan, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemiaan lääkkeitä silloin, kun he niitä tarvitsevat – riippumatta heidän asuinpaikastaan ja sairaudestaan. Uudistus myös parantaa kriittisten lääkkeiden saatavuutta.

  • Maailman kärkitason syöväntorjuntasuunnitelma

EU:n syöväntorjuntasuunnitelman kautta käynnistettiin joukko merkittäviä toimia, jotka kattavat sairauden kaikki vaiheet: ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin, hoidon ja jälkihoidon

  • Käänteentekeviä terveydenhuollon digitalisointialoitteita

EU-kansalaiset saavat parempaa terveydenhuoltoa kaikkialla EU:ssa käänteentekevän eurooppalaisen terveysdata-avaruuden ansiosta.

  • Kattava lähestymistapa mielenterveyteen

EU:n kattavassa lähestymistavassa mielenterveyteen todetaan, että mielenterveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys ja koskee kaikkia taustasta riippumatta.

  • Potilaiden turvallisuutta ja lääkkeiden toimitusvarmuutta parantavat säännöt

Uusissa EU:n säännöissä parannetaan ihmisperäisten aineiden, kuten veren ja solujen, luovuttajien ja vastaanottajien suojaa.

  • Yhteinen terveys -malli, jolla puututaan vakaviin terveysriskeihin

Tunnistamalla ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin väliset yhteydet EU voi tehokkaammin torjua vakavia terveysriskejä, kuten mikrobilääkeresistenssiä ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_2523     

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
22. toukokuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto