Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto

Rahoitus ja avustukset

Pk-yritysten rahoitus

Kaikki pk-yritykset joutuvat pohtimaan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, kun ne pyrkivät kehittymään ja kasvamaan. Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevalla EU:n ohjelmalla (COSME) pyritään helpottamaan pienten yritysten rahoituksen saantia niiden kaikissa kehitysvaiheissa, käynnistysvaiheesta aina laajentumiseen saakka.

Innovatiiviset suomalaisyritykset voivat myös hakea EU-rahoitusta ja tukea läpimurtohankkeilleen Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Accelerator-välineestä (jota kutsuttiin aiemmin pk-välineeksi).

EIC:n Accelerator-ohjelman kautta EU:n innovatiivisimmat yrittäjät voivat saada rahoitusta läpimurtoideoilleen, jotka voivat luoda uusia markkinoita tai mullistaa olemassa olevia.

Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) myönnetään erityisesti pk-yrityksille kohdennettua rahoitusta tai takauksia enintään 5,5 miljardin euron arvosta.

Enterprise Europe Network-sivusto pk-yrityksille

Euroopan innovaationeuvosto EIC

Käytännön tietoa yrittämisestä Euroopassa

COSME – yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus

Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus on innovaatiotoimien kannalta keskeistä, jotta voidaan toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaiset kestävyystavoitteet ja EU:n digitaalinen siirtymä.

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosiksi 2021–2027. Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimukseen ja innovointiin Euroopassa.

Ohjelman talousarvio on vaikuttavat 95 miljardia euroa. Painopisteinä ovat tutkimus ja kehitys, innovointi sekä kansainvälinen kasvu. Suomalaiset yritykset, organisaatiot ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta talousarviosta samoin ehdoin kuin muidenkin EU-maiden vastaavat toimijat. Rahoituksen lisäksi ohjelma tarjoaa tietojen ja kokemusten vaihtoa ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Horisontti Euroopan kansallinen yhteystoimisto Suomessa on EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat EUTI, joka toimii Business Finlandissa. Se tarjoaa maksuttomia palveluja kaikille suomalaisille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita EU-rahoituksesta ja EU-hankkeiden toteutuksesta.

Yritysten tutkimuksen rahoittamisen lisäksi EU tukee tutkijoita heidän uransa ja koulutuksensa kaikissa vaiheissa. Business Finland on kansallinen yhteyspiste EU:n tutkimusrahoituksessa, ja se voi auttaa hakuprosessissa.

Miten Suomi hyötyy tutkimusrahoituksesta?

EU:n rahoittamia menestyksekkäitä tutkimushankkeita

Tutkimusta koskevat EU:n rahoitusohjelmat ja ehdotuspyynnöt

Askarruttaako EU-rahoitus?

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista.

EU-rahoitusneuvontapalvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä. Palvelun tavoitteena on tarjota keskitettyä tietoa EU-rahoituksesta sekä edesauttaa sen kansallista hyödyntämistä.

Neuvontapalvelu on tarkoitettu EU-rahoituksesta kiinnostuneille tahoille. Rahoitusta voivat hyödyntää yritykset, tutkimuslaitokset, kunnat, rahoituslaitokset ja muut tahot. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa ja hankekohtaista ohjausta, sekä järjestää EU-rahoitukseen liittyviä tapahtumia.

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu

Rahoitusmahdollisuuksia koskevaa tietoa ja oppaita

Kaikki EU:n rahoitusohjelmista

Tietoa rahoitustyypeistä ja yleiskatsaus tärkeimmistä rahoitusohjelmista ja EU:n rahoituksen hallinnoinnista.

Näin haet EU-rahoitusta

Hyödyllistä tietoa tukikelpoisuudesta sekä haku- ja valintamenettelystä.

EU-rahoituksen saajien tietokanta

Katso vuosittaiset tiedot siitä, kuka Suomessa ja muissa EU-maissa saa komissiolta rahoitusta – määrä, tarkoitus ja saajan sijaintimaa.

Käynnissä olevat rahoitushaut

 

Linkit

EU:n elpymissuunnitelman rahoitus

Käytännön neuvoja liiketoimintaan EU:ssa

Yritystuki: Enterprise Europe Network Finland

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto

Access2Markets – tietoa EU:sta viennistä ja EU:hun tuonnista

Suomen osallistuminen Horisontti-ohjelmaan vuonna 2020