Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto

Ongelmia tai huomautettavaa

Valitusmahdollisuudet Suomessa

Eduskunnan oikeusasiamies

Oikeusasiamies valvoo, että Suomen viranomaiset, virkamiehet ja julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamiehen tehtävänä on seurata erityisesti hyvän hallinnon sekä perustuslain takaamien perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto yhdistää Euroopan oikeusasiamiehen sekä kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet, ja sen tavoitteena on varmistaa, että kantelijat saavat asiaankuuluvan tason apua.

SOLVIT Suomi

SOLVIT on epävirallinen verkosto, joka on perustettu ratkaisemaan ongelmia, joita EU:n kansalaiset tai yritykset kohtaavat EU:n jäsenvaltioiden julkishallinnossa ja sisämarkkinoilla. Suomessa se toimii työ- ja elinkeinoministeriössä.

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Euroopan kuluttajakeskuksesta saat tietoa rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä, kun teet ostoksia tai tilaat palveluja Suomen ulkopuolelta muista EU-maista, Norjasta, Islannista tai Britanniasta.

FIN NET –verkosto

Finanssialan palvelujen riitojenratkaisuverkosto FIN-NET koostuu kansallisista organisaatioista, jotka vastaavat finanssialan palveluja koskevien kuluttajavalitusten käsittelystä tuomioistuimen ulkopuolella.

Valitusmahdollisuudet Euroopan unionin toimielimiin

EU:n toimielimiin voi valittaa tekemällä kantelun Euroopan komissioon tai Euroopan oikeusasiamiehelle sekä vetoamalla Euroopan parlamenttiin.

Ihmisoikeusrikkomuksista voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka ei kuitenkaan ole Euroopan unionin toimielin, vaan siitä riippumaton Euroopan neuvoston alainen tuomioistuin. Kantelulomake ja ohjeet löytyvät ihmisoikeustuomioistuimen sivuilta.

Kantelu komissiolle

Voit ottaa yhteyttä Euroopan komissioon mistä tahansa laista, asetuksesta tai hallinnollisesta määräyksestä tai sellaisen puutteesta tai EU-maan toiminnasta, joka mielestäsi rikkoo EU-lainsäädäntöä.

Euroopan komissio voi käsitellä kantelun, jos kyse on siitä, että jonkin EU-maan viranomaiset toimivat EU-lainsäädännön vastaisesti. Jos kantelu koskee yksityishenkilön tai yksityisen elimen toimia (etkä voi osoittaa, että kansallisten viranomaisten toimet liittyvät tapaukseen), sinun on pyrittävä ratkaisemaan asia kansallisella tasolla (tuomioistuimen tai muun riitojenratkaisumenettelyn avulla). Euroopan komissio ei voi puuttua tapauksiin, joissa on kyse pelkästään yksityishenkilöistä tai yksityisistä elimistä eikä viranomaisista.

Ohjeet kantelun tekemiseen

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies tutkii yksityisten henkilöiden, yritysten ja organisaatioiden tekemiä kanteluja Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen hallinnollisista epäkohdista. Toimielimen tai elimen toiminnassa on hallinnollinen epäkohta, jos toimielin tai elin ei toimi lainmukaisesti tai hyvän hallinnon periaatteita noudattaen tai jos se loukkaa ihmisoikeuksia.

Vetoomus Euroopan parlamentille

Jokaisella Euroopan unionin kansalaisella tai jäsenvaltiossa asuvalla henkilöllä on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toimialaan ja joka välittömästi koskee vetoomuksen esittäjää. Myös yritykset, järjestöt tai yhdistykset, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat käyttää vetoomusoikeutta.

Yrittäjän EU-oikeuksia koskevaa neuvontaa

EU-kansalaisena (tai Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaisena) sinulla on tiettyjä oikeuksia, kun harjoitat liiketoimintaa toisessa EU-maassa. Jos näitä oikeuksia ei kunnioiteta käytännössä, EU voi joissakin tapauksissa auttaa.

Yleistä EU-tietoa

Sinun Eurooppasi –sivusto

Onko sinulla kysyttävää oikeuksistasi EU:ssa? Entä tunnetko velvoitteesi? Käytännön tietoa löytyy Sinun Eurooppasi –sivustolta.

Europe Direct –verkosto

Voit soittaa, kirjoittaa tai pyytää tapaamista Europe Direct –verkoston edustajan kanssa. Yhteystiedot löytyvät täältä.