Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli28. lokakuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio tehostaa koronaviruksen torjuntaa

Euroopan komissio esitti tänään lisätoimia koronaviruksen torjuntaan. Toimilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä, pelastamaan ihmishenkiä ja parantamaan EU-maiden selviytymiskykyä. Yhteistyö EU-maiden välillä on parantunut pandemian alusta...

Koronavirustartunnat ovat viime viikkoina lisääntyneet huolestuttavasti koko Euroopassa, ja uusia toimenpiteitä on otettu käyttöön viruksen leviämisen rajoittamiseksi ja sen vaikutusten lieventämiseksi.

Komission antamassa koronaviruksen torjuntaa koskevassa tiedonannossa esitellään keskeisillä aloilla toteutettavia toimia, joilla vahvistetaan EU:n vastausta kasvaviin koronalukuihin.

Komissio muun muassa hankkii 100 miljoonalla eurolla pika-antigeenitestejä ja jakaa ne EU-maille. Varat saadaan hätätilanteen tukivälineestä. Samaan aikaan se käynnistää yhteishankinnan varmistaakseen testien saannin myös toista kautta.

Jos jäsenvaltiot soveltavat vaatimusta testauksesta saapuviin matkustajiin ja jos oireettomia matkustajia varten ei ole testauskapasiteettia lähtömaassa, matkustajille olisi tarjottava mahdollisuus käydä testissä saapumisen jälkeen. Jos mihin tahansa toimintaan edellytetään tai suositellaan negatiivista covid-19-testitulosta, testien vastavuoroinen tunnustaminen on olennaisen tärkeää. Tämä koskee erityisesti matkustamista.

EU-maissa on tähän mennessä kehitetty 19 kansallista kontaktien jäljitys- ja varoitussovellusta. Sovelluksia on ladattu yli 52 miljoonaa kertaa. Komissio on ottanut käyttöön myös ratkaisun, jonka avulla kansallisia sovelluksia voidaan liittää yhteen. Tähän mennessä on yhdistetty Irlannin, Italian ja Saksan sovellukset.

Rokotteiden kehittäminen ja käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää kriisin lopettamiseksi nopeasti. EU neuvottelee rokotteiden valmistajien kanssa sopimuksista, jotta covid-19-rokotteita saadaan käyttöön heti, kun niiden on osoitettu olevan turvallisia ja tehokkaita.

Tiedottaminen on tärkeä osa kansanterveystoimia, sillä toimien onnistuminen riippuu paljolti siitä, miten hyvin kansalaiset noudattavat terveyssuosituksia. Kaikissa EU-maissa olisi toteutettava uusia tiedotuskampanjoita vastapainoksi jatkuvasti esiintyville virheellisille, harhaanjohtaville ja vaarallisille uutisille.

Vapaa liikkuvuus EU:n sisällä ja sisärajaton Schengen-alue ovat Euroopan integraation tärkeimpiä saavutuksia. Komissio kehottaakin EU-maita noudattamaan neuvoston antamaa suositusta, joka koskee vapaata liikkuvuutta. Kaikki mahdollisesti jäljellä olevat koronapandemiaan liittyvät sisärajojen valvontatoimet olisi poistettava.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) ovat kehittäneet yhtenäistä toimintatapaa terveysviranomaisten, lentoyhtiöiden ja lentoasemien käyttöön testausta varten, jotta matkustajat voivat saapua kuhunkin maahan turvallisesti. Lisäksi komissio laatii karanteenikäytäntöjä koskevaa yhteistä lähestymistapaa, joka on määrä esitellä marraskuussa.

Komissio esittää myös ohjeet, jotka koskevat rajoituksista vapautettavia matkustajia, kun on kyse muusta kuin välttämättömästä matkustamisesta EU:n ulkopuolisista maista EU:hun. Komissio kannustaa EU-maita helpottamaan eri puolille rajaa jääneiden läheisten matkustamista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1986

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
28. lokakuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto