Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli15. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio peräänkuuluttaa oikeudenmukaista ja yksinkertaista verotusta

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt kunnianhimoisen uuden veropaketin, jolla varmistetaan, että EU:n veropolitiikka tukee Euroopan talouden elpymistä ja pitkän aikavälin kasvua. Paketti perustuu oikeudenmukaisuuteen ja yksinkertaisuuteen...

Komission tänään hyväksymällä veropaketilla pyritään lisäämään verotuksen oikeudenmukaisuutta tehostamalla veronkierron torjuntaa, hillitsemällä epäreilua verokilpailua ja lisäämällä verotuksen avoimuutta.

Paketissa keskitytään myös verosääntöjen ja -menettelyjen yksinkertaistamiseen yritysten toimintaympäristön parantamiseksi kaikkialla EU:ssa. Tähän sisältyy verovelvollisten verotuksellisten esteiden ja hallinnollisten rasitteiden poistaminen monilla aloilla, jotta yritysten olisi helpompi menestyä ja kasvaa sisämarkkinoilla.

Tämänpäiväinen veropaketti koostuu kolmesta erillisestä mutta toisiinsa liittyvästä aloitteesta, eli verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta, hallinnollista yhteistyötä koskevasta ehdotuksesta ja verotusalan hyvää hallintotapaa koskevasta tiedonannosta.

Verotusta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään 25 erillistä toimenpidettä, joiden tarkoituksena on tehdä verotuksesta yksinkertaisempaa, oikeudenmukaisempaa ja paremmin nykyaikaiseen talouteen soveltuvaa tulevina vuosina.

Toimilla tuodaan helpotuksia veronmaksajille poistamalla esteitä kaikissa vaiheissa rekisteröinnistä ilmoittamiseen, maksamiseen, tarkistamiseen ja riitojenratkaisuun. Toimintasuunnitelma auttaa EU-maita hyödyntämään datan ja uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, torjumaan paremmin veropetoksia, parantamaan sääntöjen noudattamista ja vähentämään hallinnollisia kustannuksia.

Hallinnollista yhteistyötä koskevassa ehdotuksessa (DAC 7) verotuksen avoimuutta koskevat EU:n säännöt ulotetaan koskemaan myös digitaalisia alustoja.

Ehdotuksella varmistetaan, että EU-maat vaihtavat automaattisesti tietoja verkkoalustojen myyjien tuloista. Ehdotuksella myös lujitetaan ja selkeytetään sääntöjä muilla aloilla, joilla EU-maat tekevät yhteistyötä torjuakseen veronkiertoa esimerkiksi yhteisten verotarkastusten avulla.

Verotusalan hyvää hallintotapaa koskevassa tiedonannossa keskitytään edistämään oikeudenmukaista verotusta ja tiukentamaan epäreilun verokilpailun valvontaa EU:ssa ja kansainvälisesti. Tätä varten komissio ehdottaa käytännesääntöjen uudistamista, jotta voidaan puuttua verokilpailuun ja haitallisiin verokäytäntöihin EU:ssa.

Tiedonannossa ehdotetaan myös muun muassa parannuksia yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon, joka koskee sellaisia EU:n ulkopuolisia maita, jotka kieltäytyvät noudattamasta kansainvälisesti sovittuja normeja.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1334

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto