Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote6. toukokuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Eurobarometri Euroopan nuorison teemavuodesta: Osallistuminen kiinnostaa nuoria eurooppalaisia entistä enemmän

Nuoret puistossa

Komissio on tänään julkaissut Flash-eurobarometrin nuorisosta ja demokratiasta. Tutkimus tehtiin 22. helmikuuta – 4. maaliskuuta 2022. Nyt kun Euroopan nuorison teemavuosi on täydessä vauhdissa ja Euroopan tulevaisuuskonferenssi – jossa nuorisolla oli keskeinen osa – on päättymässä, on hyvä tarkastella nuoren sukupolven mielialaa.

Uusi Eurobarometri-selvitys osoittaa nuorten osallistumisen lisääntyvän: nykyisin valtaosa (58 %) nuorista osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan ja on ollut mukana yhdessä tai useammassa nuorisojärjestössä viimeisten 12 kuukauden aikana. Tässä on kasvua 17 prosenttiyksikköä verrattuna viimeksi tehtyyn Eurobarometriin vuodelta 2019.

Nuorten Euroopan nuorison teemavuodelle 2022 yleisimmin asettama odotus on se, että päätöksentekijät kuuntelisivat enemmän nuorten vaatimuksia ja toimisivat niihin vastaamiseksi ja että nuorten henkilökohtaista, sosiaalista ja ammatillista kehitystä tuettaisiin (72 %).

Nuorisoa koskeva Flash-eurobarometri

Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota on vahvistanut nuorten näkemystä siitä, että EU:n ensimmäinen prioriteetti on rauhan säilyttäminen, kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen (37 %). Seuraavaksi eniten EU:lta odotetaan lisää työllistymismahdollisuuksia nuorille (33 %), köyhyyden sekä taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon torjumista (32 %) ja ympäristöystävällisten toimintalinjojen edistämistä ja ilmastonmuutoksen torjumista (31 %).

Nuorten näkemyksen mukaan mielenterveys ja fyysinen terveys ja hyvinvointi (34 %), ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen (34%) mutta myös koulutus ja oppijoiden vapaa liikkuvuus (33 %) ovat Euroopan nuorison teemavuoden keskeisiä osa-alueita.

Pandemiasta huolimatta tutkimuksesta selviää, että valtioiden rajat ylittävä nuorten liikkuvuus on lisääntynyt vuoteen 2019 verrattuna, mikä heijastaa nuorten vahvaa halua olla jälleen yhteydessä toisiinsa yli rajojen. Noin neljä kymmenestä nuoresta (39 %) on osallistunut ammatilliseen toimintaan taikka vapaaehtoistyöhön tai oppimiseen tai urheiluun liittyvään toimintaan toisessa EU-maassa, kun vuonna 2019 näin teki vain hieman useampi kuin kolme kymmenestä nuoresta (31 %). Varojen puute on edelleen tärkein syy olla osallistumatta liikkuvuushankkeisiin, vaikka taloudellisen esteen merkitys onkin vähenemässä (36 %, kun vuonna 2019 lukema oli 42 %).

Eurobarometrin tulokset vahvistavat myös, että Erasmus+ -ohjelman, joka viettää 35. juhlavuottaan vuonna 2022, tuntee yli puolet nuorista vastaajista, vaikkakin jäsenvaltioiden välillä on jonkin verran eroja siinä, miten suuri osuus nuorista tuntee opiskelijoiden Erasmus+ -ohjelman.

Uusi ”Voice your Vision” -foorumi (”Tuo äänesi kuuluviin”)

Komissio on käynnistänyt uuden verkkotyökalun, josta tulee Euroopan nuorison teemavuoden keskeinen elementti. ”Voice your Vision” -foorumilla eurooppalaiset voivat äänittää näkemyksiään ja ideoitaan Eurooppa-hankkeen tulevaisuutta varten. He voivat kommentoida mitä tahansa heille tärkeää aihetta, olipa kyse työllisyydestä, osallisuudesta, rauhasta ja turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, koulutuksesta, mielenterveydestä tai monista muista aiheista. ”Voice your Vision” -foorumi toteuttaa Euroopan nuorison teemavuoden tavoitetta, jossa pyritään antamaan nuorille keinot osallistua julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tausta

Komission tilaama Flash-eurobarometritutkimus nro 502 (”Youth and Democracy in the European Year of Youth”) tehtiin 22. helmikuuta – 4. maaliskuuta 2022, ja sen kohteena oli 26 178:n iältään 15–30-vuotiaan nuoren edustava otos 27 jäsenvaltiossa. Tutkimus toteutettiin tietokoneavusteisen verkkohaastattelun (CAWI) muodossa.

Lisätietoja laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_2774

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
6. toukokuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto