Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké6 maj 2022Representationen i FinlandLästid: 3 min

​​​​​​​Eurobarometern om Europaåret för ungdomar: unga européer allt mer engagerade

Nuoret puistossa

I dag offentliggör kommissionen Flash Eurobarometer-undersökningen om ungdomar och demokrati, som genomfördes mellan den 22 februari och den 4 mars 2022. Nu när Europaåret för ungdomar pågår för fullt och konferensen om Europas framtid, där ungdomar spelade en avgörande roll, håller på att avslutas ger undersökningen en bild av de ungas situation.

Den nya Eurobarometer-undersökningen visar på ett ökat ungdomsengagemang. I dag är en majoritet (58 %) av ungdomarna aktiva i de samhällen som de lever i, och de har varit aktiva i en eller flera ungdomsorganisationer de senaste tolv månaderna. Det är en ökning med 17 procentenheter sedan senaste Eurobarometern 2019.

Inför Europaåret för ungdomar 2022 förväntar sig ungdomarna allra mest att beslutsfattarna ska lyssna mer på deras krav och agera utifrån dem samt att deras personliga, sociala och yrkesmässiga utveckling får stöd (72 %).

Flash Eurobarometer för unga

Rysslands aggressiva krig mot Ukraina har stärkt ungdomars övertygelse om att det allra främsta målet för EU (37 %) är att bevara freden, stärka den internationella säkerheten och främja internationellt samarbete. Därefter önskar ungdomarna att EU ska öka jobbmöjligheterna för unga (33 %), bekämpa fattigdom och ekonomiska och sociala ojämlikheter (32 %) samt främja miljövänliga politiska åtgärder och bekämpa klimatförändringarna (31 %).

De unga anser att Europaåret för ungdomar bör fokusera på psykisk och fysisk hälsa och välmående (34 %), skydd av miljön och kampen mot klimatförändringarna (34 %) och utbildning, till exempel fri rörlighet för studenter (33 %).

Trots pandemin visar undersökningen på ökad gränsöverskridande rörlighet för unga jämfört med 2019, något som återspeglar den starka viljan hos unga att återknyta kontakten över gränserna. Runt fyra av tio unga (39 %) har deltagit i en yrkes-, utbildnings-, frivillig- eller sportverksamhet i ett annat EU-land, jämfört med lite drygt tre av tio (31 %) 2019. Brist på ekonomiska medel är fortfarande ett av huvudskälen till att unga inte deltar i rörlighetsprojekt, även om de ekonomiska hindren minskar (36 % nu, jämfört med 42 % 2019).

Resultaten från Eurobarometer-undersökningen bekräftar även att mer än hälften av alla de unga som svarat känner till programmet Erasmus+, som firar 35-årsjubileum 2022. Det finns fortfarande vissa skillnader mellan medlemsländerna och andelen unga som känner till Erasmus+ för studenter.  

Den nya plattformen ”Voice your Vision” (”Ge röst åt din vision”)

Kommissionen lanserar också ett nytt digitalt verktyg som kommer att vara en viktig del av Europaåret för ungdomar. På plattformen ”Voice your Vision” (”Ge röst åt din vision”) kan allmänheten komma med synpunkter och idéer om det europeiska projektets framtid. Det kan handla om alla slags områden som är viktiga för invånarna i EU – allt från sysselsättning, inkludering, fred och säkerhet till klimatförändringar, utbildning och psykisk hälsa.

Plattformen ”Voice your Vision” (”Ge röst åt din vision”) lever upp till ambitionen med Europaåret för ungdomar, nämligen att ge unga möjlighet att bidra till den offentliga debatten och till beslutsfattandet.

Bakgrund

Undersökningen Flash Eurobarometer 502 om ungdomar och demokrati under Europaåret för ungdomar genomfördes den 22 februari till 4 mars 2022. Den genomfördes av kommissionen och riktades till ett representativt urval av 26 178 unga i åldern 15–30 år i de 27 medlemsländerna. Undersökningen genomfördes med hjälp av datorstödd webbintervju (Cawi).

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2774

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
6 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland