Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

VieKas LIFE -hankkeella suojellaan luonnon monimuotoisuutta ympäri Suomea

VieKas LIFE -hankkeen avulla torjutaan haitallisia vieraslajeja ja tarjotaan lajien leviämisen kannalta olennaisille kohderyhmille suunnattua viestintää ja koulutusta.

Haitallisten vieraslajien torjuntaa
Copyright Eero Sinisalo/Riihimäen kaupunki
Eero Sinisalo/Riihimäen kaupunki

Vuodesta 2015 voimassa ollut EU:n vieraslajiasetus edellyttää EU:n jäsenvaltioilta toimenpiteitä haitallisten vieraslajien leviämisen rajoittamiseksi tai niiden hävittämiseksi. Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat ihmisten toiminnan seurauksena levinneet luontaisilta alueiltaan uusille alueille. Haitalliset vieraslajit voivat pahimmillaan häiritä ekosysteemien toimintaa, muuttaa ravintoketjujen rakennetta, tuhota ruokakasvien satoja tai jopa haitata ihmisten terveyttä ja muuttaa elinympäristöjä käyttökelvottomiksi.  

VieKas LIFE -hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Hankkeen tavoitteena on paitsi lisätä ihmisten tieto- ja taitotasoja vieraslajeista, myös tarjota helppoja tapoja ehkäistä lajien leviämistä omilla valinnoilla ja toiminnalla. Tehokkainta vieraslajien torjunta on kansalaisten, viranomaisten ja eri toimijoiden yhteistyönä. VieKas LIFE -hanke keskittyykin EU-listalla olevien vieraskasvilajien leviämisen hallintaan ja luonnosta hävittämiseen.

Yksi VieKas LIFE -hankkeen kumppaneista, Riihimäen kaupunki, on hankkeen mahdollistaman rahoituksen avulla torjunut omilta mailtaan haitallisena vieraslajina tunnettua jättipalsamia. Jättipalsami on kookas ja nopeasti leviävä kasvi, joka valloittaa purojen ja järvien rantoja, lehtoja ja niittyjä. Se peittää alleen alkuperäistä kasvillisuutta ja heikentää kokonaisia luontotyyppejä. Jättipalsamin torjuntaan perustettiin Riihimäellä kesällä 2020 oma torjuntatiimi, jonka toiminta jatkui myös kesällä 2021. Jättipalsamia on Riihimäellä torjuttu seitsemällä hehtaarilla yhteensä 57 kohteessa. Yli puolessa kohteista kasvusto oli vähentynyt 60–90 prosenttia, ja lähes 40 prosentissa kohteista jättipalsamia ei enää havaittu lainkaan.

VieKas LIFE -hankkeen aikana kerätään hyviä kokemuksia, jotka kootaan lopuksi ohjeita, toimintamalleja ja suosituksia sisältäväksi vieraslajityökaluksi kuntien käyttöön. Kerätyt kokemukset ja tulokset eivät kuitenkaan jää ainoastaan Suomeen, vaan tietoa jaetaan myös kansainväliseen käyttöön.

Sidosryhmät

Koordinaattorit

Osallistujat