Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

Pulsedeonin kehittämä pinnoitusmenetelmä parantaa sähköautojen akkujen tehokkuutta ja turvallisuutta

Coldab-hankkeessa kehitetty menetelmä tukee sähköautojen laajempaa käyttöönottoa.

Pulsedeon
Copyright Pulsedeon Oy
Pulsedeon Oy

Nykyisin sähköautoissa ja -laitteissa laajasti käytettävien litiumioniakkujen energiatiheys on usein alhainen, ne ovat kooltaan suuria ja niiden valmistus maksaa paljon. Energiatiheys määrittää, kuinka kauas autolla pääsee: mitä korkeampi energiatiheys, sitä pidempään auto kulkee. Nykyakkujen alhainen energiatiheys hidastaa siten sähköautojen laajempaa käyttöönottoa, sillä kuluttajat eivät ole varmoja, riittääkö akun lataus matkoihin.

Pulsedeon Oy kehittää akkujen pinnoitusmenetelmiä. Pinnoitteet ovat keskeinen osa akun rakennetta, ja niitä kehittämällä voidaan kasvattaa akun energiatiheyttä. Pinnoitteella on lisäksi tärkeä rooli akun turvallisuuden varmistamisessa. Pulsedeonin kehittämä, ultralyhyitä pulsseja hyödyntävä pulssilasermenetelmä (Ultra-Short Pulsed Laser Deposition) tarjoaa kustannustehokkaan tavan akkujen päällystämiseen. Lisäksi prosessi parantaisi akkujen energiatiheyttä ja turvallisuutta. Energiatiheydeltään korkeampien akkujen laajempi käyttöönotto tukisi sähköautojen määrän kasvattamista Euroopassa.

Menetelmässä ammutaan laserpulssi kohti raaka-ainemateriaalia, minkä jälkeen irtoava raaka-aine kerääntyy akun osan pinnalle. Menetelmää on suunniteltu hyödynnettäväksi sähköautojen seuraavan sukupolven litiumioniakuissa, jotka ovat kiinteitä nykyään laajasti käytettävien nestemäisten akkujen sijasta. Kiinteisiin akkuihin voidaan pakata enemmän energiaa, ja lisäksi ne ovat nestemäisiä akkuja turvallisempia. Pulsedeonin kehittämän menetelmän etuihin kuuluu samalla myös sen joustavuus, sillä sitä voidaan käyttää myös nestemäisten akkujen osien päällystämiseen.

Coldab-hanke sai rahoitusta Euroopan innovaationeuvoston Accelerator-rahoitusohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on muovata vallankumouksellisista ideoista markkinavalmiita ratkaisuja sekä luoda edellytykset ratkaisujen skaalaamiseksi. Rahoituksella Pulsedeon muun muassa kehittää menetelmää automaation edistämiseksi, pyrkii varmistamaan prosessin korkean laadun, tutkii menetelmän skaalaamismahdollisuuksia sekä toteuttaa pilottitutkimuksen akkuvalmistajien kanssa prosessin toimivuuden ja hyötyjen tutkimiseksi.

Sidosryhmät

Koordinaattorit

Osallistujat