Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

Canemure kokoaa kunnat ja maakunnat käytännön ilmastotyöhön

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on EU-hanke, jossa Suomen kansallista energia- ja ilmastostrategiaa ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa viedään käytäntöön.

Canemure-hanke
Tampereen CANEMURE-hankkeessa edistetään kestävää työmatkaliikennettä. Kuva: Marjo Aspegren
Marjo Aspegren

Canemure-hankkeella pyritään edistämään vähähiilistä liikkumista, parantamaan rakennusten energiatehokkuutta ja lisäämään hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa. Hanke koostuu eri toimijoiden osahankkeista, jotka jakautuvat kuuteen teemaan:

  • älykäs, vähähiilinen liikkuminen
  • rakennusten energiatehokkuus
  • uusiutuvan energian tuotanto
  • kestävä kaupunkisuunnittelu
  • vähähiilinen tuotanto ja kulutus, ja
  • vähäpäästöiset maaperän hoitomenetelmät maa- ja metsätaloudessa.

Hanke on osa EU:n Life-ohjelmaa, joka on ympäristö- ja ilmastotoimia varten perustettu rahoitusväline. Canemuressa on mukana 22 kumppania. Osallistujiksi haettiin kuntien, maakuntien ja asiantuntijaorganisaatioiden lisäksi myös yrityksiä.

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi hankekokonaisuutta ja toimii linkkinä osahankkeiden ja EU:n välillä. SYKE kerää tietoa hankkeilta ja raportoi edistymisestä ja budjetin käytöstä EU:lle, tukee osahankkeita toteutuksen suunnittelussa ja viestinnässä sekä järjestää tilaisuuksia, joissa osallistujat voivat jakaa tietoa toisilleen.

Osahankkeiden tukena on paitsi SYKE:n hallinnollinen organisaatio, myös asiantuntijaverkosto, johon kuuluu sekä SYKEn asiantuntijoita että muita tutkimusorganisaatioita. Lisäksi hanke tukee SYKEn koordinoimaa ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostoa, johon kuuluu kuntia ja maakuntia sekä yrityksiä ja energia-alan toimijoita.

Kansainvälisellä tasolla EU:n Life-hankkeet jakavat keskenään tietoa, oppeja ja parhaita käytäntöjä. EU pyrkii vahvistamaan kansainvälistä ulottuvuutta ja lisäämään yhteistyötä eri maiden ilmastohankkeiden välillä. Keskiössä on kuitenkin kansallinen kunta- ja maakuntatason käytännön toiminta.

Sidosryhmät

Koordinaattorit

Osallistujat