Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

Biodiversea-hanke tähtää Itämeren kestävämpään käyttöön

LIFE-IP BIODIVERSEA on Suomen suurin Itämeren suojeluun keskittyvä yhteistyöhanke. Vuonna 2021 käynnistynyt hanke kestää kahdeksan vuotta, ja sen kokonaisbudjetti on lähes 20 miljoonaa euroa.

MEK
Copyright Jaakko Haapamäki/Metsähallitus

LIFE-IP BIODIVERSEA on Suomen suurin Itämeren suojeluun keskittyvä yhteistyöhanke. Vuonna 2021 käynnistynyt hanke kestää kahdeksan vuotta, ja sen kokonaisbudjetti on lähes 20 miljoonaa euroa. 60 prosenttia rahoituksesta tulee EU:n LIFE-ohjelmasta, joka on unionin ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Hankkeen tilaajana on ympäristöministeriö, ja sen koordinoinnista huolehtii Metsähallitus.

Keskeinen osa hanketta on merialueiden kartoitus luontoarvoiltaan ja monimuotoisuudeltaan merkittävimpien kohteiden löytämiseksi. Kartoituksen avulla pystytään luomaan kuva alueiden geologisista ja biologisista ominaisuuksista ja uhanalaisista lajeista. Tuloksena syntyy koko Suomen rannikon kattava tiekartta suojelualueverkoston kehittämiseksi.

Uusien merellä sijaitsevien suojelualueiden perustamisen lisäksi hankkeessa pohditaan keinoja huomioida luontoarvoja entistä paremmin nykyisten merisuojelualueiden käytön ja hoidon suunnittelussa. Samalla tutkitaan ihmisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vedenalaisiin ekosysteemeihin ja pyritään lisäämään ymmärrystä meriluonnon suojelun tärkeydestä.

Yksi osa hankekokonaisuutta on merialueille jo aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen. Sen tärkeimpiin tavoitteisiin lukeutuu merissä elävien lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien ennallistaminen. Ensimmäiset kunnostuskohteet on kartoitettu, ja ensi vuodelle on tiedossa kymmenen pilottikohdetta.

Sidosryhmät

Koordinaattorit

Metsähallituksen Luontopalvelut

Osallistujat

Metsähallituksen Eräpalvelut

Ympäristöministeriö

Suomen ympäristökeskus

Luonnonvarakeskus

Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Turun ammattikorkeakoulu

Åbo Akademi

Geologian tutkimuskeskus

Baltic Sea Action Group