Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto

Perustietoa EU:sta

Euroopan unioni (EU) on 27 eurooppalaisen jäsenmaan muodostama liitto, jolla on tuotu rauhaa ja vakautta maanosaamme.

EU:n toimielimet

EU:n toimielinjärjestelmä on ainoa laatuaan maailmassa. Yleiset poliittiset painopisteet määritellään EU-maiden päämiesten säännöllisissä huippukokouksissa. Päätöksentekomenettelyyn osallistuu useita toimielimiä, joista tärkeimmät ovat

  • Euroopan parlamentti  jakaa neuvoston kanssa lainsäädäntö- ja budjettivallan sekä harjoittaa kaikkien toimielinten demokraattista valvontaa
  • EU:n neuvosto jakaa lainsäädäntö- ja budjettivallan Euroopan parlamentin kanssa, koordinoi jäsenvaltioiden politiikkoja, vastaa EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä tekee kansainvälisiä sopimuksia
  • Euroopan komissio on EU:ssa aloitteiden tekijä ja toimeenpaneva elin, joka ehdottaa lakeja ja sopimuksia, edistää unionin toimintaa ja valvoo tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa
  • Eurooppa-neuvosto määrittelee EU:n poliittiset suuntaviivat ja prioriteetit. Kokouksissa ovat läsnä jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehet (eli Suomesta pääministeri), Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja sekä Euroopan komission puheenjohtaja

 

EU:n diplomaattisuhteita muuhun maailmaan hoitaa Euroopan ulkosuhdehallinto.

EU:n tuomioistuin varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa ja että EU-maat ja EU-toimielimet noudattavat EU:n lainsäädäntöä.

 

Lisää toimielimistä ja muista elimistä

Päätöksenteon eteneminen EU:ssa

Nobelin rauhanpalkinto

Euroopan unionille myönnettiin vuoden 2012 Nobelin palkinto rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa.

 

Linkit

Uutiset 

Euroopan komission painopisteet 2019–2024