Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli23. syyskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus: uusi tasapaino vastuunoton ja yhteisvastuun välillä

Komissio ehdottaa tänään uutta muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta, jolla luodaan kattava eurooppalainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen sekä parannetaan ja nopeutetaan turvapaikka- ja muuttoliikejärjestelmään kuuluvia menettelyjä. Lisäksi sillä...

Uudella muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksella EU perustaa muuttoliikkeen hallintaa varten järjestelmän, jossa keskeistä on ennakoitavuus ja luotettavuus.

Komissio on toteuttanut laajoja kuulemisia, ja tilannetta on arvioitu kokonaisvaltaisesti. Tältä pohjalta komissio ehdottaa kokonaisjärjestelmän parantamista.

Järjestelmän muuttamisen yhteydessä selvitetään tapoja parantaa yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa sekä varmistaa menettelyjen tehokkuus, pakolaisten onnistunut kotouttaminen ja ilman oleskeluoikeutta olevien henkilöiden palauttaminen. Mikään yksittäinen muuttoliikekysymyksiä koskeva ratkaisu ei voi tyydyttää kaikkia osapuolia kaikilta osin, mutta tekemällä yhteistyötä EU voi löytää yhteisen ratkaisun.

Komission ehdotuksessa tähdätään muun massa luottamuksen lisäämiseen. Tätä varten menettelyjä olisi tehostettava ja nopeutettava. Komissio ehdottaa, että käyttöön otetaan yhdennetty rajamenettely, johon sisältyy ensimmäistä kertaa maahantuloa edeltävä seulonta. Seulonnassa selvitetään kaikkien EU:n ulkorajat ilman lupaa ylittäneiden tai etsintä- ja pelastusoperaation jälkeen maihin nousseiden henkilöiden henkilöllisyys.

Sopimuksessa keskeistä on myös oikeudenmukainen vastuunjako ja yhteisvastuu. Jokaisen EU-maan – ilman poikkeuksia – olisi osoitettava yhteisvastuuta vaikeissa tilanteissa ja autettava tasapainottamaan kokonaisjärjestelmää, tuettava paineen alaisiksi joutuneita EU-maita ja varmistettava, että unioni täyttää humanitaariset velvoitteensa.

Lisäksi EU pyrkii edistämään EU:n ulkopuolisten maiden kanssa solmittavia räätälöityjä, molempia osapuolia hyödyttäviä kumppanuuksia. Niiden avulla voidaan vastata yhteisiin haasteisiin, kuten maahanmuuttajien salakuljetukseen, kehittää laillisia muuttoväyliä ja panna takaisinottosopimukset ja -järjestelyt tehokkaasti täytäntöön.

Tämänpäiväisellä paketilla pyritään myös tehostamaan EU:n yhteistä palauttamisjärjestelmää. Tavoitteena on tehdä EU:n maahanmuuttosäännöistä uskottavammat.

Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa saamaan aikaan poliittisen yhteisymmärryksen turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaa koskevan asetuksen perusperiaatteista vuoden loppuun mennessä ja hyväksymään asiaan liittyvät säädökset mahdollisimman pian.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1706

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. syyskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto