Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli16. maaliskuuta 2016Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissiolta ehdotukset EU:n terästeollisuuden turvaamiseksi

Komissio ehdottaa Euroopan terästeollisuuden tukitoimia, joilla voitaisiin vastata suureksi osaksi globaalista ylikapasiteetista johtuviin haasteisiin.

Helsinki 16. maaliskuuta 2016

Komissio ehdottaa Euroopan terästeollisuuden tukitoimia, joilla voitaisiin vastata suureksi osaksi globaalista ylikapasiteetista johtuviin haasteisiin.

Ehdotusten keskeinen sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

Puolustautuminen epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan: Komissio vauhdittaa polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottoa ja on valmiina esittämään lisäehdotuksia, joilla nopeutetaan menettelyä ja parannetaan nykyjärjestelmän tehokkuutta. Etenkin nk. alhaisemman tullin säännön poistaminen tietyissä olosuhteissa mahdollistaisi korkeampien polkumyyntitullien käyttöönoton. Komissio aikoo myös ehdottaa terästuotteisiin kohdistuvaa ennakkotarkkailujärjestelmää. Ennakkotarkkailutoimenpiteet ovat osa EU:n suojatoimia, ja ne voidaan ottaa käyttöön, jos tuontisuuntaukset uhkaavat aiheuttaa vahinkoa Euroopan unionin tuottajille.

Globaalin ylikapasiteetin syihin puuttuminen: Komissio pyrkii puuttumaan ylikapasiteetin taustalla oleviin syihin kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla. Näin toimitaan EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden (Kiinan, Japanin, Intian, Venäjän, Turkin ja Yhdysvaltojen) kanssa samoin kuin asiaan liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla, kuten OECD:ssä ja WTO:ssa. Juuri viime viikolla järjestettiin kahdenvälisiä kokouksia Kiinan ja Japanin kanssa. Komissio vahvistaa kansainvälistä toimintaa entisestään, etenkin G20:n puitteissa.

Investoinnit teknologiaan teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi: EU:n tasolla on käytettävissä eri rahastoja, joista voidaan tukea terästeollisuutta sen nykyaikaistamispyrkimyksissä. Näitä rahastoja ovat esimerkiksi 315 miljardin euron Euroopan strategisten investointien rahasto (josta on jo tuettu yhden terästehtaan nykyaikaistamista), EU:n rakenne- ja investointirahasto sekä EU:n tutkimusrahoitusohjelma Horisontti 2020. Tämänpäiväisessä tiedonannossa luetellaan selkeästi eri rahoitusvaihtoehtoja, ja tuotannonalan olisikin hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia täysimääräisesti.

Terästeollisuuden nykyaikaistaminen investoimalla osaamiseen: Nykyaikaisen ja kilpailukykyisen terästeollisuuden ylläpitäminen edellyttää ammattitaitoista työvoimaa. Tulevalla ns. uuden osaamisen ohjelmalla komissio haluaa saada aikaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhteisen sitoumuksen investoida ihmisiin ja taitoihin. Euroopan globalisaatiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta voidaan tukea työntekijöitä ja paikallisyhteisöjä ja lieventää tuotannon siirtämisestä aiheutuvia kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia.

Avainalojen erityistoimilla käyttöön otettavalla kohdennetulla politiikalla autetaan teräteollisuutta menestymään: Tarkistetut valtiontukisäännöt tarjoavat jäsenvaltioille runsaasti mahdollisuuksia tukea valtioiden rajat ylittäviä teknologia-, tutkimus- ja innovointijärjestelyjä sekä uusiutuvaan energiaan liittyviä järjestelyjä. Päästökauppajärjestelmän ehdotetun tarkistuksen, josta josta parhaillaan neuvottellaan, pitäisi tarjota apua terässektorille ja varmistaa, että se saa asianmukaisen tukitason päästöoikeuksien jaossa.

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_fi.htm

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö

Pia Siitonen

p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979

pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja

Nina Hotti

p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857

nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. maaliskuuta 2016
Laatija
Suomen-edustusto