Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli29. huhtikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio ehdottaa parannuksia EU:n lainsäädäntömenettelyyn

Komissio on tänään antanut parempaa sääntelyä koskevan tiedonannon, jossa ehdotetaan useita parannuksia EU:n lainsäädäntömenettelyyn. Tehokkaalla lainsäädännöllä halutaan tukea Euroopan elpymistä ja vastata paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.

Komissio katsoo, että avainasemassa sääntelyn parantamisessa on yhteistyö, johon on otettava EU:n toimielinten lisäksi mukaan myös EU-maat ja sidosryhmät, kuten työmarkkinaosapuolet, yritykset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Komission tiedonannossa ehdotettuihin toimiin kuuluu muun muassa yhteistyö byrokratian ja sellaisten esteiden vähentämiseksi, jotka hidastavat investointeja ja nykyajan tarpeita vastaavan infrastruktuurin rakentamista.

Julkisiin kuulemisiin liittyvää menettelyä komissio ehdottaa yksinkertaistamaan siten, että kannanottopyyntöjä varten otetaan käyttöön yksi keskitetty kanava parannetussa Kerro mielipiteesi -portaalissa.

Komissio ehdottaa myös ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteen käyttöönottoa, jotta sääntelystä aiheutuvaa rasitetta yksityishenkilöille ja yrityksille – erityisesti pk-yrityksille –voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Periaatteella varmistetaan, että kaikki uudet rasitteet kompensoidaan poistamalla vastaava määrä rasitteita samalta alalta.

Lisäksi komissio ehdottaa, että strateginen ennakointi otetaan osaksi poliittista päätöksentekoa. Näin voidaan varmistaa, että politiikka vastaa tulevaisuuden tarpeita. Päätöksenteossa otettaisiin huomioon esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään, geopolitiikkaan ja sosioekonomisiin näkökohtiin liittyvät kehittymässä olevat suuntaukset.

Kaikilla lainsäädäntöehdotuksilla tulisi edistää kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030), joten komissio haluaa valtavirtaistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Joitakin nyt julkaistussa tiedonannossa esitettyjä uusia toimia on jo alettu toteuttaa käytännössä. Näihin kuuluu muun muassa Fit for Future -foorumi, joka tarjoaa neuvontaa siitä, miten EU:n lainsäädännöstä saadaan yksinkertaisempaa, tehokkaampaa ja tulevaisuuden kannalta kestävämpää.

Lisää toimia on tarkoitus toteuttaa tulevina kuukausina. Tänä vuonna on tarkoitus muun muassa tarkistaa paremman sääntelyn suuntaviivoja ja välineistöä siten, että niissä otetaan huomioon tiedonannossa esitetyt uudet toimet.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1901

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
29. huhtikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto