Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote12. kesäkuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio esittelee muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman

Pact on Migration and Asylum

Komissio esitteli tänään muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman. Sen tavoitteena on varmistaa, että kaikki on kunnossa kesäkuuhun 2026 mennessä, jotta sopimus toteutuu käytännössä.

Yhteinen täytäntöönpanosuunnitelma on jaettu kymmeneen osa-alueeseen. Kaikki osa-alueet ovat oleellisesti toisistaan riippuvaisia, ja ne on pantava täytäntöön rinnakkain.

Täytäntöönpanosuunnitelman kymmenen osa-aluetta ovat seuraavat:

1. Yhteinen muuttoliike- ja turvapaikkatietojärjestelmä (Eurodac). Järjestelmällä tuetaan EU-maita etenkin käsittelyvastuun määrittämisessä ja edelleen liikkumisen valvonnassa.

2. Uusi järjestelmä muuttoliikkeen hallitsemiseksi EU:n ulkorajoilla. Järjestelmällä autetaan hallitsemaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten laitonta maahantuloa ja otetaan käyttöön nopeat, tehokkaat ja yksinkertaisemmat turvapaikka- ja palauttamismenettelyt sekä vahvat menettelylliset takeet. Yhdenmukaistetusta lähestymistavasta säädetään seulonta-asetuksessa, turvapaikkamenettelyasetuksessa ja rajalla tapahtuvaa palauttamismenettelyä koskevassa asetuksessa.   Kaikki laittomasti maahan tulevat rekisteröidään, ja heille tehdään henkilöllisyyteen, turvallisuusriskiin, haavoittuvuuteen ja terveyteen liittyviä tarkastuksia.

3. Riittävän elintason turvaavien vastaanottovaatimusten varmistaminen hakijoille.

4. Oikeudenmukaiset, tehokkaat ja yhtenevät turvapaikkamenettelyt. Yksittäisten turvapaikkahakemusten arviointi- ja päätöksentekoprosessia yhtenäistetään EU:n alueella ja kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden suojatoimia, oikeuksia ja takeita vahvistetaan.

5. Tehokkaat ja oikeudenmukaiset palauttamismenettelyt.

6. Oikeudenmukainen ja tehokas järjestelmä. Luodaan tehokas ja vakaa vastuunjako EU:n alueella ja vähennetään kannustimia edelleen liikkumiseen.

7. Yhteisvastuun toimivuus. EU:lla on ensimmäistä kertaa pysyvä, oikeudellisesti sitova ja samalla joustava yhteisvastuumekanismi, jolla varmistetaan, ettei yhtäkään jäsenmaata jätetä yksin.

8. Varautuminen, valmiussuunnittelu ja kriisitoiminta. Selviytymiskykyä parannetaan.

9. Turvapaikanhakijoita ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevat uudet suojatoimet. Perusoikeuksien toteutumista valvotaan.

10. Uudelleensijoittaminen, osallistaminen ja kotouttaminen.

Muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksella tuodaan laaja, koko reitin kattava lähestymistapa muuttoliikkeen hallintaan. On olennaisen tärkeää, että EU jatkaa ja tehostaa edelleen yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, erityisesti kolmella keskeisellä osa-alueella: muuttajien salakuljetuksen torjunta, tehokas palauttaminen, takaisinotto ja uudelleenkotouttaminen sekä lailliset väylät.

Yhteinen täytäntöönpanosuunnitelma esitetään EU:n jäsenmaille sisäasioiden neuvostossa. Sen jälkeen suunnitelmaa käytetään pohjana jäsenmaiden kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien valmistelussa. Niiden laatimisen määräaika on joulukuu 2024.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_3161 

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu) 

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
12. kesäkuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto