Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli4. maaliskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissiolta vahvaa sosiaalista Eurooppaa koskeva toimintasuunnitelma

Komission tänään esittämä toimintasuunnitelma sisältää konkreettisia toimia, joilla EU ja sen jäsenmaat voivat yhdessä jatkaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden toteuttamista. Toimissa ovat aktiivisesti osallisina myös...

Tänään esitetyssä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa toimintasuunnitelmassa asetetaan EU:lle kolme tavoitetta, jotka sen tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on ensinnäkin, että työllisten määrä 20–64-vuotiaista on vähintään 78 prosenttia. Toisena tavoitteena on, että vähintään 60 prosenttia aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen. Kolmanneksi köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien lukumäärää olisi pienennettävä vähintään 15 miljoonaa.

Työllistävää elpymistä tukeakseen komissio esittää tänään myös suosituksen tehokkaasta työllisyyden aktiivituesta covid-19-kriisin jälkeen (EASE-järjestelmä). Suosituksessa komissio antaa EU-maille käytännön ohjeita politiikkatoimista ja niitä tukevista EU:n rahoitusvaihtoehdoista.

EU-maat voivat hyödyntää esimerkiksi elpymis- ja palautumistukivälineestä sekä Euroopan sosiaalirahasto plussasta myönnettävää EU-rahoitusta EASE-toimenpiteiden rahoittamiseen.

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit muistuttaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla on ollut suuri merkitys vahvan sosiaalisen Euroopan rakentamisessa. ”Nyt puhallamme sen ideoihin uutta henkeä ja muutamme pilarin periaatteet konkreettisiksi toimiksi. Tärkeimpiin painopisteisiimme kuuluu työpaikkojen luominen ja sen varmistaminen, että ihmisillä on näiden työpaikkojen vaatimaa osaamista. Tämä on EASE-järjestelmän päämäärä. Meillä on myös kollektiivinen velvollisuus torjua köyhyyttä EU:ssa ja luoda osallistava yhteiskunta. Tässä riittää kaikille tehtävää. Toukokuussa pidettävässä sosiaalialan huippukokouksessa pääsemme jälleen osoittamaan sitoutumisemme sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen.

Sosiaalisten oikeuksien alalla hyödynnetään EU:n kunnianhimoisen, 1,8 biljoonan euron pitkän aikavälin talousarvion sekä Next Generation EU -elpymisvälineen aikaansaamaa vaikutusta. Talousarviosta ja elpymisvälineestä EU-maille myönnettävällä rahoituksella tuetaan vahvan sosiaalisen Euroopan kehittämistä.

Porton sosiaalialan huippukokouksessa, jonka neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali järjestää toukokuussa 2021, pohditaan etenkin sitä, miten Euroopan sosiaalista ulottuvuutta voitaisiin vahvistaa vastaamaan oikeudenmukaisen, osallistavan ja palautumiskykyä tukevan elpymisen sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän tuomiin haasteisiin.

Lisätietoja: sosiaalisia asioita koskeva tuore eurobarometri https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2266 (kansalliset tiedot myös suomeksi)

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_820

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
4. maaliskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto