Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote11. syyskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Eurobarometri: Eurooppalaiset hyväksyvät energiakriisin ratkaisemiseksi, kestävyyden edistämiseksi ja Ukrainan tukemiseksi toteutetut toimenpiteet

Eurobarometri

Tänään julkaistu Flash-eurobarometri osoittaa, että suurin osa eurooppalaisista kannattaa viime vuoden aikana toteutettuja toimenpiteitä kuluttajien ja yritysten suojelemiseksi energian hintojen vaihtelulta sekä toimia energiaturvallisuuden ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Eurobarometri vahvistaa myös, että EU-kansalaiset ovat laajalti yksimielisiä puhtaan teknologian teollisuuden edistämisestä kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisesti suomalaiset kannattavat EU:n toimia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta.

Ukraina

Eurooppalaiset ja erityisesti suomalaiset kannattavat edelleen Ukrainan ja ukrainalaisten tukemista. 86 prosenttia kaikista vastaajista ja 93 prosenttia suomalaisvastaajista hyväksyy, että EU jatkaa humanitaarisen avun antamista sodasta kärsiville ihmisille, 77 prosenttia (90 % suomalaisista) hyväksyy sotaa pakenevien ihmisten vastaanoton EU:ssa ja 71 prosenttia (90 % suomalaisista) kannattaa talouspakotteita Venäjää vastaan.

Lähes kaksi kolmasosaa eurooppalaisista katsoo, että EU:n olisi tuettava Ukrainan etenemistä kohti Euroopan yhdentymistä (67 %, suomalaisista 84 %) ja sen yhdentymistä sisämarkkinoihin (65 %, suomalaisista 79 %). Lisäksi 65 prosenttia eurooppalaisista ja 81 prosenttia suomalaisvastaajista kannattaa Ukrainan rahoituksellista ja taloudellista tukemista. 83 prosenttia suomalaisista ja 57 prosenttia kaikista vastaajista katsoo, että EU:n olisi tuettava puolustustarvikkeiden ja -koulutuksen hankintaa ja toimittamista Ukrainaan.

Suuri enemmistö eurooppalaisista ja vielä suurempi enemmistö suomalaisista katsoo, että sota Ukrainassa osoittaa, että EU:n on turvattava energia- ja taloudellinen turvallisuutensa (85 %, suomalaisista 93 %) sekä lisättävä jäsenmaiden välistä sotilaallista yhteistyötä (75 %, suomalaisista 84 %) ja samalla osoitettava edelleen solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan (71 %, suomalaisista 88 %).

Euroopan tason aloitteet energian hintojen nousun rajaamiseksi

Vastaajista 86 prosenttia piti tärkeänä tehdä Euroopan tasoisia aloitteita, joilla rajoitettiin energian hintojen nousun välittömiä vaikutuksia kuluttajiin ja yrityksiin viime vuoden aikana. Yli kahdeksan kymmenestä oli tätä mieltä myös luonnonvarojen kestävän käytön edistämisestä (86 %) ja EU:n jäsenmaiden kaasun yhteishankintojen helpottamisesta toimitusvarmuuden varmistamiseksi (82 %).

Kumppanuuksien luomista muiden maailmanlaajuisten toimijoiden, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen, Japanin ja Australian kanssa pidettiin tärkeänä (81 %), samalla kun vähennetään liiallista kaupallista riippuvuutta esimerkiksi Venäjästä ja Kiinasta (80 %) ja parannetaan Euroopan puhtaan teknologian teollisuuden kilpailukykyä (80 %). Vastaajista 77 prosenttia piti tärkeinä EU:n toimenpiteitä, joilla pyritään nopeuttamaan digitalista siirtymää ja samalla suojelemaan kuluttajia (77 %) ja parantamaan EU:n talouden häiriönsietokykyä (76 %). Suomalaisvastaajien näkemykset ovat pitkälti saman suuntaisia.

86 prosenttia eurooppalaisista katsoi, että kaasun varastot EU:ssa olisi täytettävä kaasupulan riskin välttämiseksi. 85 prosenttia katsoi, että EU:n olisi edistettävä puhtaan teknologian valmistusta jäsenmaissa, ja 79 prosentin mielestä EU:n toimilla olisi pyrittävä vähentämään energiankulutusta. Vastaajista 75 prosenttia katsoo, että EU:n olisi rahoitettava yhteisiä puolustushankkeita strategisten puolustusvoimavarojen ja -teknologioiden kehittämiseksi.

Tausta

Flash-eurobarometritutkimus EU:n haasteista ja painopisteistä vuonna 2023 tehtiin 27 jäsenmaassa 24.–31. elokuuta 2023. Haastateltavia EU:n kansalaisia oli 26 514, ja tutkimus toteutettiin verkossa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4410     

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
11. syyskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto