Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli20. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Demokratia ja arvot – ensimmäiset kansalaisten suositukset Euroopan tulevaisuutta varten

Future of Europe

Euroopan tulevaisuuskonferenssin tuloksena on saatu ensimmäiset kansalaisten suositukset. Ne liittyvät oikeuksien ja syrjimättömyyden takaamiseen, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseen, EU:n uudistamiseen, eurooppalaisen identiteetin luomiseen ja kansalaisten osallistumisen vahvistamiseen. Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa Italiassa järjestettiin 10.–12. joulukuuta 2021 kansalaispaneeli, jonka aiheena oli ”Eurooppalainen demokratia / Eurooppalaiset arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus”. Paneelin osallistujat hyväksyivät 39 suositusta, jotka esitellään konferenssin täysistunnossa. Siellä suosituksista käydään vielä keskusteluja ennen lopullisten ehdotusten tekemistä. Osallistujat kehottavat EU:ta toimimaan konkreettisissa asioissa, jotka he katsovat tärkeiksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yksityisyyden suojan takaaminen, sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja yhteisten arvojen edistäminen, disinformaation torjunta sekä aktiivisen osallistumisen ja kansalaisuuden edistäminen. Lisäksi osallistujat kertovat, mitä he haluavat saada aikaan ja miksi se on heille tärkeää.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneeleja järjestetään kaikkiaan neljä, ja niissä kussakin on 200 satunnaisesti valittua osallistujaa. Paneelit kuvastavat EU:n moninaisuutta maantieteellisen alkuperän, sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason näkökulmasta.

Keskusteluissa paneelien osallistujat ottavat huomioon kansalaisten kannanotot, joita on kerätty koko EU:n alueelta monikielisen digitaalisen foorumin kautta tai saatu eri EU-maissa järjestetyistä tapahtumista. Apua saadaan myös tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden pitämistä esityksistä.

Kukin eurooppalainen kansalaispaneeli laatii suosituksia esiteltäväksi konferenssin täysistunnolle, jossa niistä keskustellaan. Täysistunto esittää sen jälkeen ehdotuksensa konferenssin johtokunnalle.

Kaikilla on mahdollisuus osallistua Euroopan tulevaisuuskonferenssiin ja jakaa ideoitaan monikielisen digitaalisen foorumin kautta.

Tiedot

Julkaisupäivä
20. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto