Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote24. helmikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Yrityskeskittymät: Komissio hyväksyy Cargotecin ja Konecranesin sulautuman tietyin edellytyksin

Konttisatama

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n sulautuma-asetuksen nojalla Cargotecin ja Konecranesin ehdotetun sulautuman. Hyväksynnän ehtona on tiettyjen liiketoimintojen luovuttaminen.

Kilpailupolitiikasta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan Cargotec ja Konecranes ovat maailman johtavia konttien- ja lastinkäsittelylaitteiden toimittajia. ”Satamaterminaalioperaattorit, logistiikkayritykset ja monet Euroopan teollisuuden toimijat ovat riippuvaisia näistä laitteista konttien ja raskaiden kuormien nostamisessa ja siirtämisessä. Tämänhetkisessä konttikuljetusalan toimintaympäristössä meidän on varmistettava, että tämä sulautuma ei aiheuta hintojen nousuja, jotka voisivat vahingoittaa toimitusketjuja. Kyseessä olevat kaksi yritystä ovat esittäneet korjaavia toimenpiteitä, joiden ansiosta asiakkailla Euroopassa on jatkossakin riittävä valikoima satamalaitteita ja ne voivat edelleen hyötyä kilpailukykyisistä hinnoista ja suuresta teknologiavalikoimasta.”

Tänään tehty päätös on jatkoa Cargotecin ja Konecranesin ehdotettua sulautumaa koskevalle perusteelliselle tutkimukselle. Kyseiset yritykset ovat alallaan Euroopan suurimpia ja kuuluvat maailmanlaajuisesti johtaviin konttien- ja lastinkäsittelylaitteiden valmistajiin sekä terminaaliautomaatioratkaisujen tarjoajiin.

Komission tutkimus

Perusteellisen tutkimuksensa aikana komissio sai palautetta monilta markkinatoimijoilta, kuten terminaalioperaattoreilta, sekä nosturien ja muiden konttienkäsittelylaitteiden valmistajilta.

Markkinatutkimuksensa jälkeen komissio oli huolissaan siitä, että liiketoimi, sellaisena kuin siitä oli alun perin ilmoitettu, olisi vähentänyt huomattavasti kilpailua ja todennäköisesti aiheuttanut hintojen nousua Euroopan talousalueella useiden konttien- ja lastikäsittelylaitteiden osalta erityisesti seuraavilla aloilla:

  • kumirenkaiset pukkinosturit
  • kontti- ja kuljetuslukit
  • liikkuvat laitteet ja erityisesti kurottajat, tyhjien konttien käsittelylaitteet ja raskaat haarukkatrukit (kapasiteetti > 10 tonnia).

Sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi erittäin suuret markkinaosuudet kaikilla näillä aloilla ja jäljellä olisi vain muutamia kilpailijoita. Eurooppalaisilla asiakkailla ei käytännössä olisi mahdollisuutta käyttää uusia konttien- ja lastinkäsittelylaitteiden toimittajia merkittävien markkinoille pääsyn esteiden vuoksi. Tämän seurauksena eurooppalaiset terminaalit ja teollisuusasiakkaat olisivat joutuneet maksamaan korkeampia hintoja ja näiden kriittisten laitteiden valikoima olisi heikentynyt.

Lisäksi komission tutkimuksessa todettiin, että kyseinen liiketoimia, johon liittyi Konecranesin liikkuvia laitteita koskevan liiketoiminnan vertikaalinen yhdistäminen Cargotecin konttitarttujiin liittyvään liiketoimintaan, olisi liiaksi rajoittanut asiakaskuntaa liikkuvien konttitarttujien kilpailevien toimittajien kannalta.

Ehdotetut korjaavat toimenpiteet

Vastakseen komission kilpailuhuoliin yritykset esittivät seuraavat sitoumukset:

  • Kumirenkaisten pukkinostureiden ja kontti- ja kuljetuslukkien markkinoiden osalta Cargotec sitoutui luopumaan nostureihin ja kontti- ja kuljetuslukkeihin liittyvästä liiketoiminnastaan, mukaan lukien Puolassa sijaitseva valmistuslaitos ja Kalmar-merkin käyttölupa luovutettavien tuoteluokkien osalta.
  • Liikkuvien laitteiden markkinoiden, myös liikkuvien konttitarttujien osalta, Konecranes sitoutui luopumaan liiketoiminnastaan, joka koskee kurottajien, täysien konttien käsittelylaitteiden, tyhjien konttien käsittelylaitteiden sekä haarukkatrukkien valmistusta ja kaupallistamista. Tähän sisältyvät tuotantolaitokset Ruotsissa ja Kiinassa sekä sopimukset jakelijoiden kanssa.

Nämä sitoumukset ratkaisevat komission havaitsemat kilpailuongelmat kokonaisuudessaan. Ehdotettujen sitoumusten markkinatestin yhteydessä useilta asiakkailta, jakelijoilta ja kilpailijoilta saatu palaute vahvisti komission näkemyksen, jonka mukaan luovutetut omaisuuserät ovat elinkelpoisia yrityksiä, jotka antaisivat sopiville ostajille mahdollisuuden kilpailla tehokkaasti sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen kanssa.

Komissio katsoo tästä syystä, että ehdotettu yrityskauppa – näillä sitoumuksilla muutettuna – ei enää aiheuttaisi kilpailuongelmia. Päätöksen ehtona on sitoumusten noudattaminen kaikilta osin.

Yhteistyö muiden kilpailuvirastojen kanssa

Muun muassa Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Australian, Uuden-Seelannin, Singaporen ja Israelin kilpailuvirastot tutkivat edelleen ehdotettua sulautumaa. Komissio on säännöllisesti yhteydessä näihin virastoihin.

Yritykset ja tuotteet

Suomeen sijoittautunut Cargotec tarjoaa markkinoille laitteita ja palveluja erityisesti lastinkäsittelyyn satamissa, terminaaleissa sekä laiva- ja maantieliikenteeseen, mukaan lukien konttien käsittelylaitteet ja automatisoidut terminaaliratkaisut, Kalmar-liiketoimintansa kautta.

Niin ikään Suomeen sijoittautunut Konecranes tarjoaa markkinoille laitteita ja palveluja erityisesti lastin nostamiseen ja käsittelyyn telakoilla, satamissa ja terminaaleissa (esim. konttien käsittelylaitteet ja automaatioteknologia).

Yrityskeskittymien valvontaa koskevat säännöt ja menettelyt

Liiketoimesta ilmoitettiin komissiolle 28. toukokuuta 2021, ja komissio aloitti perusteellisen tutkimuksen 2. heinäkuuta 2021.

Komissiolla on velvollisuus arvioida sulautumat ja yrityskaupat, joihin osallistuvien yritysten liikevaihto ylittää tietyt kynnysarvot (ks. sulautuma-asetuksen 1 artikla), sekä kieltää yrityskeskittymät, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua Euroopan talousalueella tai sen merkittävässä osassa.

Suurin osa yrityskeskittymistä ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne hyväksytään rutiinitarkastelun jälkeen. Komissiolla on yleensä liiketoimen ilmoittamisesta alkaen yhteensä 25 työpäivää päättää, antaako se hyväksynnän (vaihe I) vai aloittaako se perusteellisen tutkimuksen (vaihe II).

Parhaillaan on käynnissä kolme II vaiheen yrityskeskittymien tutkintaa: Ehdotetut hankinnat, joissa Greiner aikoo hankkia RecticelinIllumina aikoo hankkia Grailin ja Kingspan Group aikoo hankkia Trimon.

Lisätietoa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1329

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. helmikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto