Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel25 juni 2020Representationen i Finland

Stolthet, inte fördom

Sommarmånaderna – särskilt juni – har blivit liktydiga med en fullspäckad kalender av Prideparader och evenemang världen över. Det är då vi står upp mot fördomar och tar upp frågor som är aktuella för hbtqi+-personer. De offentliga demonstrationerna...

I år har coronapandemin ändrat allt detta. Årets Pride-evenemang anordnas antingen på nätet eller inte alls. Men nu mer än någonsin behöver vi deras anda av solidaritet, inkludering och acceptans. Pandemin har förstärkt tidigare systemiska sårbarheter, med allvarliga, möjligen långsiktiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för minoriteter. Det handlar inte heller bara om pandemin. Just nu kräver världen förändring, och vi måste kämpa för en framtid där alla – oavsett hudfärg, etniskt ursprung, sexuell läggning och könsidentitet – får leva sitt liv utan diskriminering, orättvisor och illabehandling.

Under de senaste årtiondena har ett flertal länder gjort vissa framsteg på det här området.

Efter avkriminaliseringen av homosexualitet har allt fler länder infört lagar mot diskriminering och hatpropaganda och erkänner nu regnbågsfamiljer och könsmångfald. Trots framstegen har inte ett enda samhälle ännu uppnått jämlikhet för hbtqi+-personer. Dessutom ser hbtqi+-personers verklighet fortfarande ibland annorlunda ut än de standarder som fastställs i lagen. Det tar mycket längre tid att bekämpa fördomar och stereotyper och förändra attityder. Risken finns att ett steg framåt följs av två steg tillbaka. Vi ser också en motreaktion, som leds av rörelser som protesterar mot ”genusagendan” och förespråkar ”traditionella familjer”.

För vissa av oss är hemmet inte en trygg plats. Det kan handla om kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet eller ungdomar som lever i hatiska, homo-/transfobiska familjer som inte accepterar dem för deras rätta jag.

Under våra kontakter med personer och frivilligorganisationer som arbetar med hbtqi+-frågor har vi bland annat hört om unga som under nedstängningen misshandlats i sitt eget hem och till och med blivit hemlösa. Hbtqi+-personer på ålderdomshem som inte har ”kommit ut ur garderoben” har känt sig ensamma och exkluderade.

När isoleringsperioden tillbringas i sådana negativa miljöer kan hbtqi+-personer bli tvungna att dölja sitt rätta jag för att skydda sig själva. Det här extra trycket ökar risken för psykiska problem bland hbtqi+-personer.

I vissa länder förvärras detta genom att viktig hälso- och sjukvård, som t.ex. behandling mot hiv och könsbekräftande behandling, har varit tillgänglig i begränsad utsträckning eller betraktats som ”icke väsentlig”, vilket varit till stor skada för de berörda personerna.

Svarta och personer från etniska minoriteter har alltid haft en stark roll inom hbtqi+-rörelsen och var centrala vid Stonewallupproret. Men även inom hbtqi+-kretsarna kan och måste mer göras för att alla ska känna sig inkluderade. Pride är ett utmärkt tillfälle att reflektera över hur rörelsen kan komma till rätta med interna ojämlikheter och fira alla regnbågens färger i alla nyanser.

Stödnätverk i anknytning till Pride är en livlina för människor som upplever isolering dagligen. När andra tjänster kommer till korta träder hbtqi+-rörelsen in. I dag är stödlokaler stängda, evenemang inställda och organisationer kämpar för sin överlevnad när de har svårt att få finansiering, stödja medlemmarna och fortsätta att erbjuda sina tjänster.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har offentliggjort sin andra hbtqi+-undersökning om EU-länderna. I undersökningen deltog 140 000 hbtqi+-personer. Svaren visar att känslan av isolering, utsatthet och risk var utbredd bland hbtqi+-personer även före covid-19-pandemin. Trots den stora mångfalden av människor inom hbtqi+-kretsarna visade undersökningen att de flesta har upplevt diskriminering.

Kombinationen av individuella omständigheter och identiteter formar också de många olika typer av utestängning de utsätts för. Till exempel löper kvinnor, unga, personer med funktionsnedsättning och äldre större risk. Transpersoner, ickebinära och intersexpersoner upplever också betydligt mer utestängning, trakasserier och våld. Vårt bemötande måste därför vara inkluderande och intersektionellt.

Vi måste få ett slut på hemlighållandet och isoleringen för att bekräfta hbtqi+-personers rättigheter och möjligheter. Stater måste stödja hbtqi+-personer genom att bekämpa den sociala stigmatisering som de fortfarande utsätts för. Det är mycket viktigt att anta lagar om jämlikhet och mot diskriminering, inrätta nationella strategier för mångfald och inkludering samt skapa frizoner. Det här är arbete som inte får fördröjas. Stödprogram för föräldrar till hbtqi+-ungdomar bör också införas.

De systematiska fördomar och ojämlikheter som krisen synliggjort bör därför erkännas och beaktas i återhämtningsplanerna efter pandemin.

Vi måste sätta igång genast. Vårt gemensamma uppdrag bör vara att bekämpa diskriminering och långsiktiga effekter i våra samhällen med samma beslutsamhet som vi har uppvisat i kampen mot pandemin. För att hbtqi+-personer som under den här krisen trängts undan till samhällets utkanter ska känna sig inkluderade måste hemlighållandet och isoleringen upphöra.

Alla ni som firar Global Pride den 27 juni: vi står vid er sida. Till alla andra säger vi: vi kan alla bidra genom att helt enkelt komma ihåg att vi är de vi är.

Ingen kan välja hur och var de föds, och ingen har rätt att döma och diskriminera.

Mångfald är en styrka – låt oss fira det!

Helena Dalli, kommissionär ansvarig för jämlikhet

Sir Elton John ja David Furnish

Billie Jean King ja Ilana Kloss

Sir Ian McKellen

Skin

Edward Enninful OBE

Frank Ocean

Elton John är sångare-låtskrivare, David Furnish är en kanadensisk filmproducent, Billie Jean King och Ilana Kloss är f.d. professionella tennisspelare, Ian McKellen är en engelsk skådespelare, Skin är sångare-låtskrivare, Edward Enninful är chefredaktör för British Vogue och Frank Ocean är sångare-låtskrivare.

Översikt

Publiceringsdatum
25 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland