Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 februari 2021Representationen i Finland

Resan börjar – 2021 är Europaåret för järnvägen!

I EU står järnvägen för mindre än 0,5 procent av transporternas växthusgasutsläpp. Detta gör den till en av de mest hållbara formerna av person- och godstransport. Dessutom är järnvägen mycket säker och den för samman människor och företag i hela EU...

Trots dessa fördelar sker bara cirka 7 procent av persontransporterna och 11 procent av godstransporterna med järnväg. Europaåret för järnvägen syftar till att skapa dynamik för att öka järnvägens andel av person- och godstransporterna. Detta kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och föroreningar från transporter inom EU och i hög grad bidra till EU:s insatser inom ramen för den europeiska gröna given. Kommissionens lagstiftningsarbete kommer också att återspegla Europaåret för järnvägen, med förslag om ett nytt industriellt partnerskap inom järnvägsindustrin, bättre samverkan mellan järnväg och andra transportsätt och totalt sett mer hållbara godstransporter. Eftersom 2021 också är året då det fjärde järnvägspaketet genomförs fullt ut, kommer det att vara ett stort steg på vägen mot ett gemensamt europeiskt järnvägsområde: ett effektivare europeiskt järnvägsnät med skarvfri mobilitet över gränserna. EU-kommissionen har lanserat en webbplats med mer information om Europaåret för järnvägen och en översikt över planerade aktiviteter som kommer att lyfta fram järnvägens många dimensioner.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2528

Översikt

Publiceringsdatum
4 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland